Foto: HANNY VD LINDEN

In teken van G-voetbal

  Sport

Om mensen met een beperking kennis te laten maken met sport en spel wordt er een sport- en spelmiddag georganiseerd door Stichting G-support op zaterdag 1 juni op het sportpark van Vianen Vooruit.

De sport- en spelmiddag vindt tegelijk plaats met het jaarlijkse G-voetbaltoernooi van Vianen Vooruit. Er worden spellen uitgezet waarbij de instapdrempel erg laag ligt. Denk aan blikken gooien, touwtrekken en schilderen. Ook voor rolstoelers zijn de spellen te beoefenen. Deelname is veel belangrijker dan winnen. Het doel is om mensen met een beperking kennis laten maken met sport en spel. Hiermee wil de organisatie bereiken dat de inwoners uit de regio met een beperking met elkaar in contact komen. Tegelijkertijd probeert de organisatie te peilen welke behoeften er liggen bij de doelgroep. Waar mogelijk, wordt de behoefte en het aanbod bij elkaar te brengen om in de behoefte te kunnen voorzien. Als blijkt dat het aanbod niet voorziet in de behoefte dan zal Stichting G-support de mogelijkheden gaan bekijken om het juiste aanbod van de grond te krijgen.

Voor meer info check de website: www.g-support.nl of neem contact op met info@g-support.nl. Foto: Hanny vd Linden.

Meer berichten