De huidige selectie van JVC Cuijk valt na dit seizoen volledig uit elkaar. (Foto: Sander Berends)
De huidige selectie van JVC Cuijk valt na dit seizoen volledig uit elkaar. (Foto: Sander Berends)

Reddingsplan JVC Cuijk blijft in ijskast

  Sport

Speelt JVC Cuijk volgend seizoen nog in de Derde Divisie? Bestaat er überhaupt nog een eerste zondagelftal? De antwoorden kunnen nog niet gegeven worden. Een diep verschil van mening heeft tot een patstelling geleid die snel doorbroken moet worden, willen de roodhemden het nieuwe seizoen op landelijk niveau starten.

door Sander Berends

"Kijk eens rond." Voorzitter Ton van Elk de Freese staat op het bordes voor de kantine van JVC Cuijk en neemt het aantal toeschouwers bij het thuisduel met OFC in ogenschouw. "Na de laatste ontwikkelingen had ik gehoopt op veel steun. Op veel publiek, maar misschien zit Cuijk helemaal niet te wachten op een club in de Derde Divisie. Wij laten als bestuur het voortbestaan van een vereniging van 750 leden niet afhankelijk worden van een eerste elftal."

Daarmee is direct de patstelling benoemd waarmee de club vorige week naar buiten kwam. De technische commissie vernam in december het budget waarmee het de selectie voor het nieuwe seizoen samen mocht stellen. De vijfkoppige groep ging daarmee aan het werk en de nieuwe spelerskern was op een haar na rond, toen het bestuur keihard op de rem drukte. "Door het achterblijven van gelden kunnen we het budget niet halen wat we verwachtten", vertelde Van Elk de Freese afgelopen woensdag op een speciaal belegd persmoment. "Zolang we geen garanties hebben, willen we geen uitgaven plannen. Alle mondelinge spelerscontracten zijn voor ons ongeldig en ook buiten onze goedkeuring om afgesloten," aldus de preses die weigert te spreken van een botsing met de technische commissie. "We verschillen van mening over de toekomst van de club."

Maandagavond vond nog een gesprek tussen beide partijen plaats in de hoop tot elkaar te komen. De bewuste commissie heeft samen met enkele investeerders een reddingsplan opgesteld, waarmee JVC Cuijk volgend seizoen zonder problemen in de top van de Derde Divisie kan draaien. De enige voorwaarde is dat de technische en medische staf onder beheer van de vereniging komt. Een kostenplaatje van 50.000 euro volgens de vereniging, de geldschieters spreken over een vijfde. "Dat bedrag is met een beetje energie verzameld. Bovendien heeft de vereniging daar anderhalf jaar de tijd voor." Daar wringt juist de schoen, omdat het bestuur die onzekerheid niet wil nemen. "Bij ons aantreden in 2015 namen we de vereniging met een schuld over. We hebben meer dan een ton bezuinigd. We willen niet nog verder korten."

De vereniging ontvangt een vast percentage van de Businessclub, waarin de sponsors van het eerste zondagelftal zijn ondergebracht. De inkomsten van de Businessclub, die in 2012 nog bijna de 400.000 euro aantikten, zijn gezakt tot onder de ton. "Deze trend zie ik bij veel verenigingen terug." Al geeft Van Elk de Freese toe dat mankracht ontbreekt om actiever nieuwe sponsors te benaderen of andere middelen om financiën te genereren. "We kampen in alle geledingen met een tekort aan vrijwilligers."

Over de toekomst moet snel helderheid volgen. Komende maandag komt het onderwerp aan bod tijdens de ledenvergadering. Maar dat is te laat om de huidige selectie te redden. De zeven spelers, die zouden blijven, praten al volop met nieuwe clubs en de nieuwelingen hebben hun toezegging ingetrokken. Van Elk de Freese: "Er liggen diverse scenario's op tafel. Van de ploeg terugtrekken uit de Derde Divisie tot met een nieuw team vol doorgaan. De ambitie blijft om zo hoog mogelijk te voetballen."

Meer berichten