De aanwezige inwoners maakten vorige week bij de kick-off kennis met de werkwijze van het burgerberaad.
De aanwezige inwoners maakten vorige week bij de kick-off kennis met de werkwijze van het burgerberaad. (Foto: Tom Oosthout)

Burgers beslissen voortaan mee in Cuijk

  Politiek

Vorige week dinsdag vond in het gemeentehuis de kick-off plaats van een nieuwe vorm van democratie: het burgerberaad. Burgemeester Hillenaar: "De gemeente Cuijk vindt het belangrijk dat inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij alles wat de lokale overheid doet. Door hen een actieve rol te geven bij het bedenken van plannen en de uitvoering daarvan, willen wij hen echt mede-eigenaar maken van hun eigen leefomgeving."

Door Jos Janssen

Cuijk - Voor deze startbijeenkomst was een vijftigtal Cuijkenaren uitgenodigd met een groot netwerk in 'het Cuijkse'. Hillenaar: "Jullie zijn de ambassadeurs van het burgerberaad. Jullie kunnen andere inwoners enthousiast maken om mee te komen praten. Iedereen wil in de bus graag achter het stuur zitten. Vorig jaar hebben we de burgerbegroting gedaan. Dit is een tweede stap met een concreet onderwerp: de openbare ruimte van Cuijk. Burgers nemen hierbij met elkaar beslissingen over wat zij belangrijk vinden. De uitkomst van dit traject wordt in november 2018 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Cuijk en begin 2019 aan de raad."

Binnenkort valt bij 3500 willekeurig uitgezochte Cuijkenaren een uitnodiging op de mat om op 20 september mee te doen aan de eerste bijeenkomst.

Het hele proces wordt begeleid door Harm van Dijk van het Centrum van Co-creatie. Van Dijk gebruikte ook de metafoor van de bus: "Voor dat je als chauffeur van die bus gaat rijden spreken we met elkaar af wat we wel en niet willen. We moeten weten waar we heen sturen. Er moet vooral gekeken worden vanuit het perspectief van de burger. Daarom moeten we die burger aan tafel krijgen. Het burgerberaad zal interactief gedaan worden tussen inwoners, ambtenaren en politiek. We hopen op een opkomst van een 120-tal Cuijkenaren. Representativiteit is in eerste instantie niet zo belangrijk. We willen weten wat de burger echt belangrijk vindt in zijn openbare ruimte waar hij woont. Bij die bijeenkomst gaat het er vooral om zoveel mogelijk verbindingen te leggen."

De aanwezige inwoners bij de kick-off mochten daarna kennismaken met de werkwijze. Aan de hand van een proefstelling: 'waarom is een burgerberaad van belang' werd door ieder een woord toegevoegd aan een groot woordveld. De vaakst genoemde opmerking sprong er dan meteen uit. "We stellen van tevoren gespreksregels vast. We luisteren naar elkaar, we gaan niet in discussie, je hoeft het niet eens te zijn met elkaar." Uit deze oefensessie kwamen vijf duidelijke signalen uit: betrokkenheid, concreet, verantwoordelijkheid, navolging en samenwerken.

Op donderdag 20 september zullen stellingen voorgelegd worden die betrekking hebben op de openbare ruimte. "Uit die bijeenkomst wordt een agenda gemaakt en gaan we aan de slag met de thema's. Inwoners wordt gevraagd om in werkgroepen te gaan. Er moet een concreet plan op tafel komen. Daar vraagt de burger toch om."

Meer berichten