Onderzoek naar visstand Aa en Maas

  Landbouw / Visserij

LAND VAN CUIJK - Waterschap Aa en Maas onderzoekt tot en met 21 oktober de visstand in onder andere de Graafse Raam, Oploosche Molenbeek en gedeelten van de Aa. Per type water (sloot of stromend water) bepalen de onderzoekers of de visstand gezond en natuurlijk is. De resultaten van het onderzoek worden begin 2017 verwacht.

"We beoordelen de waterkwaliteit op basis van de hoeveelheid en diversiteit aan waterplanten, waterinsecten en vissen. We gebruiken de resultaten voor de rapportage in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten aanleiding zijn om maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers als paaiplaats of opgroeiplaats voor jonge vissen of het aanleggen van vispassages. Het onderzoek naar de visstand herhalen we elke zes jaar", aldus het Waterschap.

Tijdens het onderzoek besteden de onderzoekers veel zorg aan het welzijn van de vis. Nadat de vissen gevangen zijn, gaan de vissen in tonnen water en bepalen de onderzoekers de soort en de lengte. Vervolgens zetten ze de vissen weer terug in het water. "Ook kiezen we bewust om het onderzoek in het najaar uit te voeren. Dan is kans op vissterfte relatief klein, omdat de watertemperatuur niet te hoog is en het zuurstofgehalte niet te laag."

Meer berichten