Lam Grutters (83) poseert trots met zijn boek. (foto: Tom Oosthout)
Lam Grutters (83) poseert trots met zijn boek. (foto: Tom Oosthout)

'Les in café van Miekske de Kater'

  Cultuur

"Ik ben unne gewone Kuukse mins", vertelt geboren en getogen Cuijkenaar Lam Grutters (83). Hij liet zijn levensverhaal opschrijven in het kader van het project Levensverhalen. Een activiteit van Sociom/Zin. "Heb dit in het geheim gedaan en als verrassing in een boek aan de familie gegeven."

De titel van het boek: 'Unnen echte Kuukse' ademt ruim tachtig jaar Cuijkse historie. School, werk, vrije tijd, gezinsleven. Met veel beeldmateriaal van de hoofdpersoon Lam zelf. "Op verjaardagen vertelden we aan elkaar prachtige verhalen over vroeger. Ik wilde dit wel eens laten opschrijven om het door te geven aan mijn jongere broers en vooral ook aan onze dochter Saskia, haar man Jan en de kleinkinderen Nik en Koen. Heb toen naar Sociom gebeld."

Vroeger was beslist niet alles beter maar anders. "We waren thuis met negenen. Zes jongens, een meisje en ons pap en mam. We hadden geen ellende. Sliepen met z'n drieën op een kamer. In de oorlog sliepen er ook nog twee Canadezen. We konden die in die tijd niet altijd naar school. Kregen dan les in het café van Miekske de Kater, net voor de spoorwegovergang."

Na de lagere school ging Lam bij de Kajotters: "Een jeugdclub. We bouwden zelf ons clubhuis in de Molenstraat. Daar konden we biljarten, kaarten, praten. Als er in Cuijk iets te doen was waren wij er bij. Kermis en één keer per maand mochten we van de pastoor dansen in de Jozefvereniging ( voorloper Schouwburg). Op mijn zestiende ben ik gaan werken bij Homburg. Was daar o.a. beëdigd weger. Want dat vlees moest heel correct voor de boeren gewogen worden. Verdiende er 7,75 gulden per week mee. Met het loonzakje gingen we vaak op vrijdagmiddag naar café de Bond."

Op derde kerstdag 1962 is Lam getrouwd met een echte Cuijkse Tonnie van Dijk. "Was in de schouwburg. Mooi feest. Belastingtechnisch waren we al in augustus op het gemeentehuis getrouwd voor de wet. Hingen een paar weken met de aankondiging onder de toren zodat andere inwoners bezwaar konden maken. Van ons konden ze niks vinden. Tonnie was ik tegen gekomen bij een activiteit voor een goed doel. Ze verkocht daar lootjes. Ben een keer of tien teruggegaan om bij haar loten te kopen." Het echtpaar Grutters woont de laatste jaren in de Cantheelen. Lam in een appartement en Tonnie op een afdeling vanwege haar beperkingen: "Ik vermaak me wel. Lezen, computeren, zit op kookles en samen met mijn vrouw op gym. Heb nog wel één grote wens om een keer te mogen schieten met een Garandgeweer en een Lee Enfield. De oorlog, mijn diensttijd, hebben toch wel veel indruk op me gemaakt."

Meer berichten
Shopbox