Column Bellevue

Cuijks CBS

  Column

Ik ben van de statistieken. Het was rond 1665 dat we hier de bevolkingssituatie in beeld brachten voor de belastingen. In het dorp Cuijk woonden toen 69 boerengezinnen en 79 paarden. In Sint Agatha 20, Haps 41, Beers 34 en Linden-Katwijk 25. In 1810 werden Cuijk en Sint Agatha onder protest van de laatste samengevoegd. Sint Agatha was veel rijker dan het arme Cuijk. Rond 1840 had je de gemeente Cuijk en Sint Agatha en de gehuchten Ewinkel, Vianen en Heeswijk met samen 1300 inwoners. Beers, Linden en Haps waren nog zelfstandig. In 1942 werd de gemeente Linden opgeheven en kwam Groot Linden bij Beers en Klein Linden en Katwijk bij Cuijk c.a. zoals op de toegangsbordjes stond (cum annexis = met bijbehoren).

Cuijk vierde in 1948 het 2000-jarig bestaan. Er woonden in Cuijk 5000 inwoners. Na de oorlog ging het hard met het aantal inwoners: 1961 (8000e Conny Smits), 1965 (10.000e Maria van de Lockand), 1974 (15.000e Pepijn van Duijnhoven) en na de herindeling in 1994 (Haps en Beers bij Cuijk) stegen we naar maar liefst 20.000 inwoners. Die jubilaris hebben we vergeten te vieren.

In 1995 zaten we al op 23.255 inwoners. Dicht tegen de magische grens van 25.000. En toen ging het mis. Of het kwam door de betere voorlichting thuis en op scholen, het jachtigere leven, de mobiele telefoon, de computer, de huisarts of de pastoor die niet meer op bezoek kwam. Het stokte. Op 1 januari 2015, twintig jaar later, stond de teller pas op 24.649.

In 2013 was er de gemeentelijke nota: Future. Hierin staat dat we op 1 januari 2015 zo'n 24.944 inwoners zouden hebben. Ik heb toen een berekening gemaakt met vruchtbaarheidscijfers, baringen en sterftegetallen om de 25.000e Cuijkenaar op 13 juli 2015 te laten worden geboren. Een nieuw wicht zal toch wel voorrang krijgen voor dit heuglijke feit dan een verdwaalde Rotterdammer in Linden of een, ja daar komt die, een donker getinte Hapse Zambiaan. Niet dus. De blijde maar zeer lange, zware verwachting duurt nu al twee jaar.

Meer berichten