Logo cuijksweekblad.nl


Foto: Marcel Witlox

Land van Ooit

  Column

Ik had het onverdeeld genoegen de laatste bijeenkomst van de gemeenteraden Land van Cuijk bij te wonen voor het moment suprême van 20 september. De avond dat ieder een besluit moet nemen over één Land van Cuijk. Buiten striemde, regende, donderde en bliksemde het zo hard dat de Cuijkse Schouwburg van binnen volliep met water en vele murw geslagen bestuurders. Een vrolijk gezicht kon schijnbaar niet af. De sfeer straalde een verplicht nummertje uit. Het super dikke onderzoeksrapport naar één gemeente Land van Cuijk lag zwaar op de maag en was door menigeen erg moeilijk verteerd. De opkomst van vele extra toehoorders had men ook niet verwacht want er waren te weinig stoelen. Ergens in een zaalhoek rondhangen was beslist niet sfeer verhogend. Na een drietal opbeurende speeches van de voorgangers was het tijd voor de leden van de gemeenteraden van de vijf participanten om drie vragen te beantwoorden. Een eerste reactie op het rapport, een suggestie en men mocht nog een bonusvraag formuleren. De (on)zin om nog een keer met elkaar om de tafel te gaan droop van de gezichten. Enkele dissidenten weigerden nog in gesprek te gaan en togen razendsnel naar de bar. Na deze ongewilde ronde kwamen de overlegresultaten. Verdeeldheid, negativisme, vasthouden aan het oude, we willen meer keus, is er nog een weg terug en een enkel positief geluidje waren de ingrediënten voor de schrijvers om het definitieve rapport te vervolmaken. Er werd nog gegoocheld met een 3+2 formule of een 4+1 uitslag. Die laatste had beter verwoord kunnen worden met een 5-1. Want dat zal wel de uitslag worden. Daar hoef geen belchinees aan te pas te komen. Wat die vier ja-stemmers doen? Tegen Grave zeggen: houd jij maar lekker je broek zelf op! Gevolg: politieke herrie in het Land van Cuijk dat die avond nog bliksemsnel omgetoverd wordt tot het Land van Ooit. Als deze thema-avond de opmaat is voor een sterk, toekomstbestendig Land van Cuijk is dan kunnen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet vlug genoeg komen. Het gemis aan lef, durf, moed, elkaar aanspreken, enthousiasme, maakte van deze 30e augustus de donkerste avond in de historie van de totstandkoming van een krachtige regiogemeente. Het wordt tijd dat er iemand de telefoon pakt en naar Den Bosch belt met de vraag: stuur als de wiedeweerga jullie Hoofd Piet. Graag 21 september al.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox