Column Bellevue

Grotestraat

  Column

Een van de belangrijkste straten in het Cuijkse vroeger en nu is de Grotestraat. Natuurlijk de Molenstraat, Kaneelstraat, Smidsstraat, Maasstraat en Kerkstraat vormden samen het oude Cuijkse centrum. Nu de nieuwe centrumvisie tot ontluiken komt en de Grotestraat als eerste aangepakt wordt is het goed de geschiedenis van deze straat op te halen. Die historie mag niet in de grond verdwijnen.

De Grotestraat heette vroeger ook wel eens Steenstraat en daarna Beestenmarkt. Nog veel eerder was, waar nu de ingang van de Maasburg is, een Romeins badhuis en ter hoogte van de vroegere bakker Moors zijn ook veel Romeinse opgravingen gedaan. De Grotestraat, de Heerweg naar Rome! Aan deze straat lagen later veel leerlooierijen van Manders (rond 1850) en Regouin (1838). Broodfabriek Van Daal, een fraterhuis en een groot aantal cafés. De melkfabrieken Sint Maarten (1909) en de NV Cuijksche Melkproductenfabriek (1917) later Lacto (Nutricia). Winkels als platenzaak Mandisco, Grad van den Berg, boekhandel Derks, Colaris, van Hees-Emons, Timmers, Vivo Van Lith, Ghijssen, Klotz, Savil, Diels, Van Schijndel, de Rietenwereld, kapper Kothuis of lingerie Bekkers zijn anno 2017 uit het straatbeeld verdwenen. Historisch gezien is waarschijnlijk heden ten dage bakker Loeffen nog de langst levende actieve middenstander.

In de zestiger jaren ontstonden er plannen voor een winkelcentrum midden in Cuijk. Daar ging het fout. Waar was het midden? Op de plek van het Liefdegesticht ontstond in 1969 winkelcentrum de Zwaan. Daar zouden Cuijkse middenstanders naar toe moeten om zo een bruisend Cuijks hart te laten ontstaan. De Hema en Blokker vestigden zich buiten dit centrum omdat het er goedkoper was en daarmee begon alle ellende. Steeds kwamen nieuwe winkels op verkeerde plekken en het 'centrum' werd groter en ruimer. Hardwerkende winkeliers in de Molenstraat vanaf het spoor, Kaneelstraat en Grotestraat-zuid voelden zich allen centrumwinkeliers. Cuijk kreeg daarmee wel een heel erg groot kloppend hart dat hinderlijke verkeersaders bezat die een echt centrumgevoel deden vervagen. De nieuwe centrumvisie toont een sterk afgebakend gebied. De uitwerking laat nu weer wegvloeiers zien naar west en naar zuid. In 2019 ligt er qua plaveisel, boompjes, bankjes een pracht plaatje. Een centrumgevoel is echter een compacte beleving en geen keiharde steen.

Meer berichten