Column Bellevue

In de stemming?

  Column

Stemrecht is een groot goed. Gelukkig is de opkomstplicht in 1970 afgeschaft. Als je toen niet kwam stemmen, kreeg je zelfs een boete. Boven de achttien jaar mag je nu een keuze te maken. Maak er gebruik van. Ben je zwevend kies met hart en goed gevoel. Een lesje Vaderlandse Geschiedenisles. Waar toe zijn we op aarde om onze volksvertegenwoordiging te kiezen? Het algemeen kiesrecht alleen voor mannen werd in Nederland ingevoerd in 1917. Feest dit jaar!

Daarvóór was er het systeem van censuskiesrecht, wat wil zeggen dat alleen mensen met voldoende belastbaar inkomen mochten stemmen! In 1887 waren er eisen voor het bezit van 'kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand'. Doordat deze voorwaarden niet verder werden ingevuld, kregen uiteindelijk vrijwel alle volwassen mannen die konden lezen en schrijven en niet afhankelijk van de armenzorg waren kiesrecht.

Tegelijkertijd met de invoering van het onvoorwaardelijk stemrecht voor mannen kwam eerst het passief vrouwenkiesrecht. Vrouwen konden wel gekozen worden maar mochten zelf niet stemmen. Kom daar thuis nu nog maar eens mee aanzetten. In 1919 kregen vrouwen ook actief kiesrecht. In 1965 ging het actief kiesrecht van 24 naar 21 jaar. Zes jaar later verlaagd naar 18 jaar. Ook de leeftijd waarop het passief kiesrecht verkregen werd, ging omlaag, maar pas in 1983. Toen konden ook niet-Nederlanders die langer dan vijf jaar in Nederland legaal verbleven gekozen worden. Intussen kan je ook als 18-jarige gekozen worden.

Bent u al in de stemming anno 2017? Veel zwevende kiezers. Slechte opkomst? Veel blanco stemmen? In Cuijk zal het een wedijver worden tussen CDA en SP. In de slipstream de VVD en PVV. Waar landt de PvdA? Stijgers GroenLinks, D66 en enkele andere kleine partijen. Met gevolg een zeer grillig politiek landschap. Ik zou in ieder geval gaan stemmen want van achteren kijk je de koe in zijn kont. Daarna kan de formatiedans geopend worden. Na de stembusgang kan dan de juichstemming bij verschillende partijen wel eens heel snel omslaan.

Meer berichten