De jeugd heeft de toekomst. (foto: persfoto)
De jeugd heeft de toekomst. (foto: persfoto) (Foto: )

JVC Cuijk krabbelt weer overeind

De Cuijkse club kreeg aan het einde van het vorig seizoen met enkele fikse tegenslagen te maken. De club was genoodzaakt het eerste elftal uit de derde divisie terug te trekken omdat een gebrek aan financiële middelen de continuïteit van de gehele vereniging in gevaar bracht. Het eerste elftal gaat vanaf dit seizoen op zaterdag spelen.

Extra zuur was de degradatie vorig seizoen van het eerste zaterdagteam. De club zal vanuit de kelder van het amateurvoetbal nieuw prestige op moeten bouwen. De algemene ledenvergadering van de JVC Cuijk maakte vrijwel unaniem deze keuze om aan een dreigend faillissement te ontkomen. Gelukkig zijn er voldoende lichtpuntjes aan de Groenendijkse Kampen zichtbaar. Het clubbestuur heeft duidelijk gekozen om voor een fijne, veilige en financieel gezonde vereniging te gaan.

De vereniging beschikt nog steeds over een door de KNVB hoog gekwalificeerde jeugdopleiding en de jeugdteams spelen op het hoogste landelijke niveau. Hierdoor blijft de club aantrekkelijk voor jeugdige regiotalenten. Van een leegloop bij de jeugdelftallen is dan ook geen sprake.

Er is voor de allerjongste voetballertjes een mooie instroom mogelijkheid gecreëerd. Jongens en meisjes onder 7,8 en 9 jaar mogen gratis onder leiding van de geschoolde jeugdtrainster Wendy Peters gratis twee maanden kennismaken met de voetbalsport. Ieder woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur is er training.

JVC Cuijk wil een veilige sportclub zijn. Iedereen die binnen de club in contact komt met jeugdleden moet een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zijn of haar gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de vereniging.

Het eerste team zal voortaan op zaterdagmiddag spelen. De wedstrijden beginnen rond 15.30 uur; de entree is vrij. Het team is versterkt met enkele spelers die vorig seizoen nog in het eerste zondagteam speelden zoals Stan Broenland, Jacky Chi en Ali Ozturk. Naast de vertrouwde namen in het zaterdagteam van JVC Cuijk sluiten ook Jarno van Lieshout, Justin Lammers, Ryan Londar en keeper Mick van Balkum aan bij het eerste elftal van JVC Cuijk. De jeugdige talenten Max van Benthum en Gijs van den Besselaar komen over van het hoogste jeugdteam. Op 24 augustus wordt er geoefend tegen de buurman: SIOL. Met deze club heeft JVC, dat zelf over zes vrouwen en meisjesteams beschikt, een gezamenlijk vrouwenelftal.

De sponsoring van de voetbalclub krijgt een geheel nieuwe opzet. Nu grote sponsoren in de regio moeilijk te vinden zijn, zal het aantrekkelijker gemaakt worden voor kleine bedrijven om exposure via JVC Cuijk te bewerkstelligen.

JVC Cuijk start op 24 augustus met de inmiddels traditionele KICK off, waarbij onder meer de spelers en trainers van JVC Cuijk 1 een clinic geven aan de jeugd. Op het sportpark van JVC Cuijk zal het dan gonzen van de activiteiten.

Meer berichten