Het is dit jaar 150 jaar geleden dat er tussen Linden en Katwijk een korenmolen is gebouwd. (foto: persfoto)
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat er tussen Linden en Katwijk een korenmolen is gebouwd. (foto: persfoto) (Foto: )

Lindense molen te Katwijk is 150 jaar

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat er tussen Linden en Katwijk een korenmolen is gebouwd. Deze molen aan de Lange Linden heeft geen eigen naam. In de volksmond noemt men hem nu de Lindense of Katwijkse Molen afhankelijk in welk dorp je woont. De molen is in het jaar 1869 gebouwd in de gemeente Linden. In 1942 is de gemeente Linden opgedeeld en is het dorp Linden toegevoegd aan gemeente Beers. De dorpen Katwijk en Klein Linden aan de gemeente Cuijk.

Toen noemde men de molen de Lindense molen. Met de komst van de haven en het industrieterrein is de gemeentegrens nogmaals verlegd en viel de molen onder de gemeente Cuijk en men ging de molen de Katwijkse molen noemen. Sinds de laatste gemeentelijke herindeling valt Linden en Katwijk onder de gemeente Cuijk. Om de kool en de geit te sparen noemt de molenvereniging Molenvrienden Land van Cuijk de molen de Lindense molen te Katwijk.

De dorpen Linden en Katwijk waren gelegen tussen de rivier de Maas en het stroomgebied van de Cuijkse en Beerse overlaat. Dit had tot gevolg dat als de Maas uit was, de boeren de molens in Beers en Cuijk niet konden bereiken door het hoge water. Daarom werd besloten een korenmolen op te richten halverwege Katwijk en Linden. De huidige molen was oorspronkelijk een poldermolen, het bouwjaar is onbekend. De molen bemaalde een Zuid-Hollandse polder totdat dit overgenomen werd door een gemaal. In 1868 werd de molen gekocht door molenaar/molenbouwer Jos van der Steen. De molen werd uit elkaar genomen en als een vlot over het water naar Het Land van Cuijk verscheept. De toenmalige gemeentesecretaris en boer, de heer H. Cruisen, stelde een stuk grond ter beschikking, gelegen halverwege de dorpen Linden en Katwijk. Op dit stuk grond werd een stevig vierkant woonhuis gebouwd en daar bovenop werd de molen opgericht. De molen ging vanaf 1869 nu dienst doen als achtkantige stellingmolen voor het malen van graan.

De eerste molenaar was Jos van der Steen en vanaf 1876 was Antoon Jetten de molenaar. In 1920 nam zoon Piet de molen over en in 1951 zijn schoonzoon Jan van Kempen. Vanaf 2010 is het expeditiebedrijf Nabuurs de eigenaar van de molen.

Sinds de voorlaatste restauratie in 1987 is de molen vrij te bezoeken en wordt er gedraaid door vrijwillige molenaars van de molenvereniging Molenvrienden land van Cuijk. Al 32 jaar door molenaar Peter Simons en 12 jaar door molenaar Rob Snel. Bij de laatste restauratie in 2017 is de molen terug gerestaureerd naar het uiterlijk zoals hij er uit zag voor de Tweede Wereldoorlog.

Op donderdagmiddag om de 14 dagen op de even weken is de molen geopend voor publiek als de blauwe wimpel te zien is, is de molenaar aanwezig. Omdat de molen gerestaureerd is en al 150 jaar een baken is tussen Linden en Katwijk wordt op zondag 1 september de molen in de vreugde gezet en is iedereen van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Meer op molenvrienden.nl.

Meer berichten