Het recht op het verkrijgen van een PGB voor zorg of ondersteuning is omschreven in drie wetten. (foto: persfoto)
Het recht op het verkrijgen van een PGB voor zorg of ondersteuning is omschreven in drie wetten. (foto: persfoto)

Persoonsgebonden budget, hoe zit het?

Voor de seniorenpagina doken we in de regeling 'PGB', het persoonsgebonden budget. Het recht op het verkrijgen van een PGB voor zorg of ondersteuning is omschreven in drie wetten. Ouderen kunnen een PGB krijgen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Alle drie een uitvloeisel van het beleid iedereen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Op Internet staat veel informatie. Dit artikel geeft uitleg.

door Ans Stoub

De aanvraag voor een PGB vanuit de Wlz kan pas gedaan worden als men een indicatie gekregen heeft van het Centrum Indicatiestellig Zorg (CIZ). CIZ is via Internet of telefonisch te bereiken. De aanvraag voor het PGB moet bij een positieve beslissing, voor inwoners van de gemeente Cuijk bij het zorgkantoor Noord-Oost Brabant in Eindhoven worden gedaan.

Veel ouderen krijgen, of hebben al, te maken met de Wmo. De Wmo regelt twee soorten ondersteuning: hulp 'in natura', de gemeente regelt de hulpverleners, of financiële hulp in de vorm van het PGB. Om PGB op basis van de Wmo te krijgen moet er zelf contact gezocht worden met de gemeente waar men woont. Dat kan door te bellen met de gemeente of door meteen op internet een eerste ondersteuningsaanvraag te doen.

Een en ander opstarten is nog niet zo simpel en als hulp vanuit het eigen netwerk niet toereikend is, kan men kosteloos een beroep doen op clientondersteuners. Ook de gemeente Cuijk kent voor de Wmo-aanvragen deze clientondersteuners. Zij kunnen in elke fase helpen bij (de voorbereiding van) uw aanvraag en uw andere vragen met betrekking tot het PGB. Bijvoorbeeld u helpen bij de voorbereiding van het intake gesprek dat u krijgt met iemand van de gemeente. Die gemeentelijke Wmo-consulent komt uw situatie beoordelen qua netwerk en benodigde ondersteuning en maakt de aanvraag definitief, inclusief een voorstel van de hoogte van het budget.

Bij beide instanties is de tijd tussen de eerste aanvraag en uiteindelijke beslissing relatief lang dus aarzel niet met de eerste aanvraag. Alles wat u zelf betaalt voorafgaand aan de beslissing op de definitieve aanvraag door de consulent na uw eerste aanvraag krijgt u niet terug, ook niet als u uiteindelijk wel een budget toegewezen krijgt. Is het dringend, is er direct hulp nodig, maak dat direct duidelijk bij de eerste aanvraag. Zodoende weet u sneller of u recht heeft op welk budget. Nadat men een PGB toegewezen heeft gekregen en men 'budgethouder' is geworden, moet men zelf de hulpverlener(s) zoeken en 'inkopen' en zelfs contracten opstellen met deze hulpverleners. Van al deze zaken moet men vervolgens ook een goede administratie bijhouden en de facturen van de zorgverleners doorsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die doet dan de uitbetaling aan deze mensen. Ook daar kan hulp bij gezocht worden. Geen goede en tijdige administratie geeft problemen en dat is frustrerend. Pas wel op voor onbetrouwbare 'bureautjes'!

Een PGB voor zorg en ondersteuning vanuit de Zvw kunt u via de wijkverpleging, die ook de indicatiestelling doet, bij de zorgverzekeraar aanvragen. De facturen voor dit budget kunnen bij de verzekeraar ingediend worden die vervolgens de zorgverleners uitbetaalt.

Gemeente Cuijk: 0485-396783, cliëntondersteuners via het secretariaat van de Kring KBO: 0485-452439 of onafhankelijke hulp: Per Saldo 0900-742 48 57 of www.pgb.nl.

Meer berichten