Thea Martens bezig met een intakegesprek. (foto: persfoto)
Thea Martens bezig met een intakegesprek. (foto: persfoto)

Welzijnsbezoeken voor 75-jarigen

Jaarlijks worden de 75-jarigen in de gemeente Cuijk uitgenodigd voor een zogeheten welzijnsbezoek. Deze welzijnsbezoeken zijn een dienst vanuit de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC), in samenwerking met Sociom-organisatie voor sociaal werk en de gemeente Cuijk. De 75-jarigen uit de Heeswijkse Kampen en Cuijk Noord ontvangen in de maand juni 2019 een uitnodigingsbrief van de gemeente Cuijk, met het verzoek om toestemming te geven voor een huisbezoek.

door onze redactie

Er zijn in de gemeente Cuijk veel mogelijkheden om op oudere leeftijd actief en zelfstandig te blijven. Het huisbezoek heeft onder meer ten doel de bezoeker te attenderen op deze mogelijkheden en hoe de weg te vinden naar activiteiten. De 75-jarigen die graag een huisbezoek willen, worden op afspraak thuis bezocht door een geschoolde vrijwilliger van Stichting Welzijn Ouderen Cuijk. Deze vrijwilligers worden op professionele wijze begeleid door een sociaal werker van Sociom.

Vraag en antwoord

Tijdens de huisbezoeken wordt, aan de hand van een anonieme vragenlijst, samen met de bewoner gekeken naar onderwerpen als Wonen en Woonomgeving, Gezondheid en Mobiliteit, Mantelzorg, Zelfredzaamheid, Sociale contacten, Tijdsbesteding en Financiën. Vervolgens wordt geïnventariseerd waar behoefte aan is of over welk onderwerp meer informatie gewenst is.

Bijvoorbeeld over verschillende voorzieningen en regelingen voor senioren. Het gesprek duurt gemiddeld een uur. Mochten er specifieke vragen zijn of is verdere ondersteuning gewenst? Ook dit is aan te geven bij de vrijwilliger. De vrijwilliger geeft dit door aan de sociaal werker van Sociom. Vervolgens zal deze contact opnemen om eventueel een vervolgafspraak in te plannen. De vrijwilliger laat folders achter.

Waardevol

De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat dergelijke welzijnsbezoeken altijd waardevol zijn. Er valt elke keer iets nieuws te melden, waardoor deze bezoeken werken.

Meer berichten