V.l.n.r.: Ursela Smits van GGD, Annet van Zon van Spring Kinderopvang, wethouder Joost Hendriks, Fransje van Veen van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs en Harrie van de Ven van Optimus Onderwijs.
V.l.n.r.: Ursela Smits van GGD, Annet van Zon van Spring Kinderopvang, wethouder Joost Hendriks, Fransje van Veen van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs en Harrie van de Ven van Optimus Onderwijs.

Achterstanden bij kinderen samen aanpakken

Wethouder Joost Hendriks van de gemeente Cuijk en vertegenwoordigers van kinderopvang, onderwijs en GGD ondertekenden op woensdag 22 mei het VVE-convenant 'Voor alle peuters'. VVE staat voor 'Voor- en Vroegschoolse Educatie'. De partijen hebben afspraken met elkaar gemaakt om achterstanden op het gebied van taal en gedrag bij kinderen op jonge leeftijd aan te pakken en daarmee kansenongelijkheid te bestrijden.

Wethouder Joost Hendriks: "Alles wat je aandacht geeft, groeit. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen kunnen uitgroeien tot zelfverzekerde volwassenen die goed kunnen meedoen èn bijdragen aan onze maatschappij, moeten we aandacht besteden aan hun ontwikkeling. Wij hopen met deze afspraken voor de komende drie jaren een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid. Uiteraard hebben we ook de ouders en verzorgers van de kinderen zelf daar heel hard bij nodig."

De vroege kinderjaren (0-6 jaar) zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling en daarmee van grote invloed op het verdere leven. In deze jaren vindt de snelste ontwikkeling plaats op het gebied van taal, motoriek, leren en omgang met elkaar. Om verschillende redenen kunnen kinderen achterstanden hebben of opbouwen, bijvoorbeeld doordat zij opgroeien in een gezin waarin weinig (Nederlands) met elkaar wordt gesproken of waarin weinig aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. Op jonge leeftijd opgelopen achterstanden in educatieve ontwikkeling kunnen grote, nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf en uiteindelijk ook voor de samenleving. Het is dus belangrijk dat kinderen zich op een zo jong mogelijke leeftijd goed kunnen ontwikkelen.

De gemeenteraad van de gemeente Cuijk heeft het beleid op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie vastgesteld. Het beleid is opgesteld in samenwerking met o.a. Jeugdgezondheidszorg GGD (JGZ GGD), kinderopvang, (passend)onderwijs en de bibliotheek.

Meer berichten