Foto ter illustratie. (foto: ruudvandergraaf.nl)
Foto ter illustratie. (foto: ruudvandergraaf.nl) (Foto: www.ruudvandergraaf.nl)

Alzheimer café: Diagnose en dan?

Op maandag 20 mei om 19.30 is er weer een Cuijks Alzheimercafé in Castella. Henk Ermers, lid van de stuurgroep afdeling Land van Cuijk en de werkgroep Alzheimercafé Cuijk: "Het Alzheimer Café is een ontmoeting voor mensen die met dementie te maken hebben, dus patiënten, hun naasten en belangstellenden. Er zijn jaarlijks twee bijeenkomsten in zowel Boxmeer, Cuijk, Gennep, Mill als Sint Anthonis."

door Jos Janssen

"We organiseren twee cafés hier in Cuijk. In mei en in november. Telkens met een thema. We stemmen in de regio af welke thema's aan de orde komen. We hebben het al eens gehad over wat doet muziek bij dementerende mensen, dagbesteding voor hen of hulpmiddelen. In november gaan we het hebben over jonge mensen met dementie."

Alzheimer is een sluimerende ziekte: "Er zijn mensen die het al een tijdlang hebben maar de diagnose is dan nog niet gesteld. Vergeetachtigheid gedurende dag, niet plaatsbaar gedrag. Bijvoorbeeld men legt een boek de koelkast of gaat 's nachts aan de wandel. Verwardheid maar ook onzekerheid. Je ziet het vaak aan de ogen. In dit Alzheimercafé in Cuijk gaat het vooral over hoe te handelen nadat de diagnose is gesteld."

De belangstelling voor deze bijeenkomsten is groot: "Voor professionals is het belangrijk voor hun ontwikkeling maar ook gezinnen en echtparen die er mee te maken hebben. Het eerste gedeelte is informatief. In een interviewvorm zal klinisch generator Miranda Bakker van het Maasziekenhuis vragen beantwoorden die gesteld worden door iemand van het Dementieteam Keten Noordelijke Maasvallei. Het zijn mensen uit de praktijk die vragen kunnen stellen beantwoorden over het hoe en wat. De pauze gebruiken we om te netwerken. Heel belangrijk om iets te horen van lotgenoten of kennis te maken met hulpverleners. Na de pauze kan iedere aanwezige vragen stellen. Ook kan er dieper ingegaan worden op een bepaalde casus. De bijeenkomst is gratis en voor iedereen toegankelijk. Via de hoofdingang van Castella is de routing aangegeven. Het Alzheimercafé is in de Citadel, de ruimte naast de Poorten. "

Voorlichting is erg belangrijk: "Hoe kan ik me voorbereiden op bijvoorbeeld op meer vergeetachtigheid? Vaak is er bij een gesprek iemand van het gezin of de familie. Als je er op tijd bij bent kan ook de betreffende persoon nog mee beslissen wat voor zorg hij of zij krijgen kan. Wie gaat de financiën doen maar ook de afweging maken wat is nog wel of niet verantwoord. Bij alzheimer gebeurt ook veel met je gevoelens. Mensen die eerst heel erg meegaand waren worden nu opstandig. Het kan ook andersom. Met het Alzheimercafé proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken."

Alzheimer Land van Cuijk en Gennep behartigt de belangen van mensen met de ziekte van Alzheimer en hun naasten, geeft voorlichting over de dementievriendelijke samenleving. "We kunnen als werkgroep nog wel wat leden gebruiken die van Cuijk een dementievriendelijke gemeente maken."

Meer berichten