In Castella namen mevrouw Smulders, Hans Janshen en Rita van Heesch de CRDL in gebruik.
In Castella namen mevrouw Smulders, Hans Janshen en Rita van Heesch de CRDL in gebruik.

Schenking CRDL aan Castella en De SchitteRing

CRDL maakt contact tussen mensen met dementie en hun omgeving mogelijk/ Met veel waardering namen onlangs medewerkers en bewoners van Castella in Cuijk en De SchitteRing in Haps een CRDL in ontvangst. Dit is een houten object, dat aanraking in geluid vertaalt. Hierdoor is nieuw contact mogelijk voor mensen met dementie, die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, en hun omgeving. Dankzij de financiële bijdragen van onder andere Stichting Gemeenschapswerk Haps en Vrienden van Castella en de SchitteRing was de aankoop van deze twee CRDLs mogelijk.

De CRDL is te gebruiken als verbinding tussen twee mensen, maar ook door meerderen als er een kringetje of gesloten circuit wordt gevormd. Het verbindt mensen (weer) met elkaar, zorgt voor levensgenot en verbetert daardoor de kwaliteit van leven. De CRDL heeft inmiddels landelijk volop de aandacht gekregen door innovatieprijzen en wordt omarmd door organisaties die belangen behartigen voor mensen met ondersteuningsvragen, zoals Alzheimer Nederland.

De Vrienden van Castella en de SchitteRing proberen door diverse acties en activiteiten gelden te genereren ten gunste van het welbevinden van bewoners van Castella in Cuijk en de SchitteRing in Haps. Daarnaast doneren ook regelmatig nabestaanden van bewoners aan de Vriendenstichting. 

Meer berichten