Nederland is aan het vergrijzen. Een van de grootste gevolgen hier van, is de toename van het aantal mensen met dementie. (foto: ruudvandergraaf.nl)
Nederland is aan het vergrijzen. Een van de grootste gevolgen hier van, is de toename van het aantal mensen met dementie. (foto: ruudvandergraaf.nl) (Foto: www.ruudvandergraaf.nl)

Dementievriendelijke gemeente Cuijk

Sinds ongeveer een jaar zetten een aantal betrokken inwoners, welzijnsorganisatie Sociom en de gemeente Cuijk zich samen in voor een dementievriendelijke gemeenschap. "Er is nog veel te doen, zeker voor de mensen die geconfronteerd worden met een partner met dementie", zegt huisarts Xavier Offermans, in een gesprek met Sil Bruijsten, lid van de werkgroep DementieVriendelijke Gemeente (DVG) Cuijk.

door onze redactie

Nederland is aan het vergrijzen. Een van de grootste gevolgen hier van, is de toename van het aantal mensen met dementie. Bijna alle inwoners van de gemeente Cuijk zullen in 2020 direct te maken hebben met iemand met dementie, een partner, vader, moeder of een andere naaste. Mensen met dementie wonen thuis, in de buurt, zijn klanten in winkels en horeca of zijn lid van een vereniging. Om te voorkomen dat zij of hun partner in een isolement raken vraagt dit om een omgeving die mensen met dementie aanvaardt. Een omgeving waarin zij meetellen en samen met anderen dingen kunnen blijven doen die ze voorheen ook deden.

Partners

Een buitenstaander merkt niet meteen dat iemand een beginnende dementie heeft maar een partner of thuiswonende kinderen hebben het snel door. Door verandering in gedrag, dingen die vergeten worden, het nieuws niet meer kunnen volgen of geen boeken meer lezen, wordt geconstateerd dat er iets mis is. Volgens Offermans komt hierdoor de partner ook vaak in een isolement. Men schaamt zich of is bang verkeerd begrepen te worden, waardoor men niet meer de deur uit durft. "Mensen hebben angst voor dementie. Het is een taboe waarover niet snel gesproken wordt. Het is niet direct zichtbaar, het is geen gebroken arm."

Erkenning

Het is belangrijk dat taboes rond dementie doorbroken worden en dat wij mensen met dementie laten mee tellen. Dat ze veilig kunnen wonen, samen met ons lid kunnen zijn van een vereniging, alleen boodschappen kunnen doen en de horeca kunnen bezoeken.

Dit laatste is met name voor de partners belangrijk. Even ontlast zijn van de zorg en thuis of elders dingen kunnen doen die te veel prikkels geven aan de partner met dementie. Offermans beklemtoont dat naast meer aandacht voor dementie, ook activiteiten georganiseerd dienen te worden voor ouderen die nog steeds een actief leven leiden. Zelf wil hij hier in de komende tijd extra aandacht aan besteden en bijeenkomsten organiseren.

Versterking gezocht

De werkgroep DVG Cuijk is op zoek naar versterking. Wilt u meedenken over en meewerken aan plannen die de gemeente Cuijk nog dementievriendelijkef maken? Neem dan contact op met de gemeente Cuijk via telefoonnummer 0485-396600 of via een e-mail naar gemeente@cuijk.nl.

Meer berichten