Een werkgroep met vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties in Sint Agatha is bezig met de toekomst. (foto: Tom Oosthout)
Een werkgroep met vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties in Sint Agatha is bezig met de toekomst. (foto: Tom Oosthout)

Krachten bundelen voor de toekomst

Een werkgroep met vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties in Sint Agatha is bezig met de toekomst van het vijfhonderd inwoners tellende dorp. Twee leden van de werkgroep, Willem Cranen en Ronald Salters gaan voor een betere toekomst: "We hebben een fantastisch voorbeeld gezien in Westerbeek. Hoe het daar is georganiseerd en werkt."

door Jos Janssen

Ronald Salters, voorzitter van de werkgroep en voorzitter van de gemeenschapsaccommodatie de Agaat: "We zijn beiden een soort buddy's voor dit project. Laat het vooral duidelijk zijn dit proces heeft zijn tijd nodig. Er moet wat gebeuren. Er is een gebrek aan vrijwilligers, gebrek aan leden. We vergrijzen en ontgroenen. Maar ook de samenhang, samenwerking onderling kan beter. We zitten nu in de fase van draagvlak creëren en onduidelijkheden wegnemen. Oplossingen komen vaak van onderuit. Daarom hebben we al een paar goede bijeenkomsten met inwoners gehad en is in mei de volgende."

Binnen de werkgroep is er een voorstel om een dorpscoöperatie met de naam "Agatha Leeft" op te richten naar 't voorbeeld Westerbeek. Willem Cranen: "Naar binnen betekent dat meer samen met elkaar doen en naar buiten richting overheden, diensten staan we dan veel sterker. Alles ligt klaar om zo'n coöperatie op te richten. De statuten, huishoudelijk reglement, visie, communicatieplan. Het is beslist geen dogma. De inwoners moeten hier achter staan. Alleen inwoners kunnen lid worden van de coöperatie. Geen verenigingen, bedrijven of school. Daarvoor hebben we ons kwartaaloverleg. Om allerlei zaken binnen ons dorp beter op elkaar af te stemmen."

In juni is het totale college van B&W op bezoek geweest in Sint Agatha. "Op een morgen hebben we samen met hen geluncht en de plannen gepresenteerd. Die werden enthousiast ontvangen en omarmd. Hoog op ons lijstje staat bouwen in ons dorp. Er zijn wat lege plekken. Daar is interesse voor van jongeren uit Sint Agatha. Met name de bouw op het Kepserplein heeft stilgelegen. Geïnteresseerden zijn in de tussentijd naar Boxmeer, Oeffelt vertrokken. Bij ons is animo bekend. Ook voor gemeenschappelijk wonen voor ouderen."

Natuurschoon, rust, klooster, Maasheggen zijn ingrediënten voor aantrekkelijk wonen in Sint Agatha: " We hebben een eigen school en het is maar een paar minuten rijden naar een supermarkt. We hebben een grote variatie in verenigingen. Koren, muziek, gilde, sport. Huurwoningen maar ook woningsplitsingen zijn kansen. Met moderne zaken als boodschappen aan huis en thuiszorg is het hier beslist prettig wonen. Zo'n proces richting toekomst gaat toch vooral over mensen, kartrekkers. Wij hebben betrokken inwoners gevonden die actief mee willen gaan doen. De voorlichtingsavond in mei wordt zeer belangrijk. Daarna volgt pas de volgende stap: een coöperatie oprichten. Iedere inwoner, jong en oud, willen we betrekken bij een mooie toekomst." Meer info: www.agathaleeft.nl

Meer berichten