Verschure gaat in gesprek over vluchtelingen

Yasmin Verschure gaat op zondag 17 maart in de KennisKeuken in Gennep met belangstellenden in gesprek over haar ervaringen met vluchtelingen en het gezicht achter hen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Jaar van de Ontmoeting en in samenwerking met BiblioPlus.

Tijdens deze middag zal Yasmin Verschure vertellen over haar ontmoetingen met vluchtelingen op onder meer het Griekse eiland Lesbos. Daarbij laat zij ook filmbeelden zien. Haar ervaringen beschreef zij in het boek Volk van mijn Volk, gezicht achter de vluchteling.

Yasmin Verschure werkt vanuit de overtuiging dat vluchtelingen ons leven enorm verrijken. ''Zij brengen ons in contact met ons onvermogen, onze angst. Ieder mens die de moed heeft om de oversteek te maken en daarbij de dood letterlijk in de ogen kijkt, heeft een reden om hier te zijn.''

Yasmin laat je beseffen dat wij allen vluchtelingen zijn op zoek naar vrijheid. ''Zijn wij bereid, ben ik bereid, mijn innerlijke grenzen te verleggen en die ander oprecht in de ogen te kijken om te ontdekken dat er uiteindelijk geen ander bestaat?''

Kijk voor meer informatie op de website van Yasmine: www.yasminverschure.nl. De Ontmoetingsmiddag begint zondag 17 maart om 14.30 uur in de KennisKeuken.

Meer berichten