Masterplan Kerkdorpen gaat van start in Sint Agatha. (foto: Ingrid Janshen-Artz)
Masterplan Kerkdorpen gaat van start in Sint Agatha. (foto: Ingrid Janshen-Artz)

Bouwen aan kerkdorpen Cuijk

De gemeente Cuijk gaat per kerkdorp bekijken wat de wensen en behoeften zijn op het gebied van woningbouw. Wethouder Maarten Jilisen noemt dit het Masterplan Kerkdorpen. "We gaan boven het dorp hangen en samen met de dorpsraden, mensen met woonideeën en andere betrokkenen kijken waar we mogelijkheden zien voor woningbouw."

door Ingrid Janshen-Artz

In het masterplan wordt gekeken welke behoefte er is, welke woningbouw dat zou moeten zijn en waar de obstakels zitten. Jilisen legt uit: "Als je bijvoorbeeld ergens totaal geen uitbreiding hebt binnen het stedelijk gebied, dan moet je daarbuiten kijken." Het plan wordt samen met een groep deskundige ambtenaren van elk terrein gemaakt. Zo worden ook leefbaarheid en andere zaken meegenomen.

De eerste stap om een goed beeld te krijgen van de woningbouwwensen die er zijn, is het woonwensenonderzoek. Daar is inmiddels mee gestart. Op basis van een steekproef zijn 5000 inwoners aangeschreven, waaronder 1000 jongeren. Zij hebben daarover een brief ontvangen met daarin een link naar de vragenlijst. "We hebben ook de dorps- en wijkraden ervan in kennis gesteld en gevraagd of ze de enquête willen promoten en ondersteunen binnen de kerkdorpen." Iedereen kan aan het onderzoek mee doen, ook als je geen brief hebt ontvangen of op een andere manier op de hoogte bent gebracht. De vragenlijst kan tot en met vrijdag 22 maart worden ingevuld via de site van de gemeente Cuijk. Klik daar in het nieuwsbericht 'Onderzoek woonwensen' op de link www.companen.nl en je wordt doorgeleid naar de vragenlijst.

De gemeenteraad geeft al een tijd aan dat er goed gekeken moet worden naar de woningbouwbehoefte en leefbaarheid in de dorpen en dat onderschrijft het college van burgemeester en wethouders. "Ik wil benadrukken dat wij juist die ontwikkelingen in de kerkdorpen veel aandacht willen geven", zegt de wethouder. "Die hebben ook onze aandacht. We gaan initiatiefnemers ondersteunen en helpen. Er is bijvoorbeeld in Beers een aantal jongeren aan de slag gegaan toen ze hoorden dat we de werf daar gingen slopen. Inmiddels willen zij daar tien starterswoningen gaan realiseren."

De uitslagen van het woonwensenonderzoek zullen vrij snel na de sluitingsdatum van 22 maart beschikbaar zijn. Daarnaast wordt ook met het masterplan kerkdorpen voortvarend aan de slag gegaan. Dit jaar zullen drie van de kerkdorpen uitgelicht worden. "We beginnen bij Sint Agatha, omdat daar op dit moment de minste projecten zijn en ook de minste projecten ingediend zijn waar we mee aan de slag kunnen gaan. Daarna volgen nog dit jaar Vianen en Beers en volgend jaar de andere drie kerkdorpen." Haps, Linden en Katwijk komen pas volgend jaar aan de beurt omdat daar volgens de wethouder de druk daar wat minder groot is. Allemaal tegelijk is geen optie, vanwege de beschikbare capaciteit. "We moeten wel de mensen hebben om het goed uit te voeren."

Meer berichten