Een deel van het bestuur van de wijkraad centrum van Cuijk. (foto: persfoto)
Een deel van het bestuur van de wijkraad centrum van Cuijk. (foto: persfoto) (Foto: )

Wijkraad wil meer samenhang

Het bestuur van de wijkraad centrum van Cuijk krijgt signalen dat er ontevredenheid is over de samenhang en communicatie van verschillende plannen in het centrum van Cuijk: "Cuijk is een prachtige woon- en verblijfplek. Dat willen wij op een positieve manier uitdragen. We merken wel dat het bij instanties nog wel wat schort als het gaat om gelijk optrekken van plannen."

door Jos Janssen

Voorzitter Annie van Voorst, Frans Stevens en Lam Arends verwoorden de zorgen: "De wijkraad is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan dat gerund wordt door vrijwilligers wonend in het centrum van Cuijk. Wij zijn de schakel tussen de bewoners en de gemeente. Het werkgebied van onze stichting omvat het gebied tussen Maas, Hapsebaan, A73 en Beersebaan. Ons doel is om samen met bewoners, ondernemers en gemeente een centrum te realiseren waar het fijn en veilig wonen, winkelen en vertoeven is. We krijgen op dit moment negatieve signalen. De planning van de opknap centrumstraten is niet voor iedereen duidelijk. Dat geeft scheve gezichten. Dan sneeuwen de prachtige zaken die ons Cuijk heeft helemaal onder. Wij hebben de ambitie om Cuijk in het algemeen en het centrum in het bijzonder op een mooie manier uit te dragen. De Cultuurstraat, de prachtige openbare tuin van de Oblaten. Het Romeins verleden kan nog beter tot zijn recht komen maar ook zal er actief op zoek gegaan moeten worden naar een bezetting van de lege winkels." De drie bestuursleden realiseren zich maar al te goed dat roepen van de kant niet alleen zoden aan de dijk zet: "Wij ondersteunen, ook financieel, veel nieuwe activiteiten. De communicatie onderling tussen partijen die 'bezig' zijn met het centrum moet beter. Toerisme, cultuur, gemeente, winkeliers moeten elkaar meer informeren. Het ontbreekt nu aan voldoende en tijdige afstemming, communicatie. Ook richting onze bewoners. Het loopt niet lekker."

Dat het centrum niet alleen voor de centrumbewoners is wil de wijkraad wel duidelijk stellen: "Een bezoek aan het centrum moet aantrekkelijk zijn ook voor winkelend publiek en toeristen, met name de uitgebreide horeca zou kunnen zorgen voor voldoende activiteiten. We zijn ook bezorgd over onder andere hoe het vele archeologisch erfgoed geëxposeerd gaat worden. Maar ook willen we het pontje bij Cuijk behouden. Toch een goede fietsverbinding met de prachtige natuur aan de overkant van de Maas. Ook als de fietsbrug er is."

Om kracht bij te zetten bij de vele plannen wil de wijkraad binnen niet langere termijn een avond beleggen om de bewoners te informeren en te vragen of zij nog nieuwe ideeën hebben voor een aantrekkelijk centrum: "Soms zal daarbij het algemeen belang gaan prefereren boven een individueel belang met als gezamenlijke doelstelling: prettig wonen en verblijven. Daarom nodigen wij iedereen uit wanneer er vragen, wensen of ideeën zijn die aan ons kenbaar te maken. Dat kan via een mailtje naar: secretariaat@wijkraadcentrum.nl of neem een kijkje op onze Facebookpagina of onze website: www.wijkraadcentrum.nl."

Meer berichten