Foto:

Dagbesteding voor iedereen

Nieuw in het Land van Cuijk: dagbesteding voor iedereen met een interculturele achtergrond. "De aanleiding is", zegt Huberiet Vollenberg, teamleider dagbestedingslocaties bij Sociom. "Dat we sinds 2015 in Cuijk weliswaar dagbesteding aanbieden, maar dat inwoners c.q. ouderen met een interculturele achtergrond zelden gebruik maken van een dagbesteding."

Medewerkers van Sociom, een brede organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk, hebben geconstateerd dat de eenzaamheid onder migranten hoog is. Reyhan Çonka, integratiemedewerker bij Sociom, trok aan de bel. "In een participatiemaatschappij dienen we ons te richten op alle burgers in de samenleving. Ook zou begeleiding dicht bij huis aangeboden moeten kunnen worden. Sociom wil, dagbesteding laagdrempelig, in wijken en buurten aanbieden waarbij (interculturele) verbindingen ontstaan en ook scheiding van doelgroepen niet meer aan de orde is", zegt Reyhan. Doel van deze nieuw op te zetten dagbesteding is om inwoners met een interculturele achtergrond en hun mantelzorgers, te ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Vanuit deze dagbesteding kunnen we, ook vanuit Sociom, ondersteuning aanbieden in de thuissituatie, bijv. bij het invullen van formulieren.

Meer weten over dit initiatief of wilt u vrijwilliger worden? Bel met 0485-700500.

Meer berichten