De grote zaal van het Doehuis in de Cuijkse wijk Padbroek was op maandagavond 14 februari bijna te klein.
De grote zaal van het Doehuis in de Cuijkse wijk Padbroek was op maandagavond 14 februari bijna te klein. (Foto: )

Veel belangstelling voor 'wonen voor gevorderden'

De grote zaal van het Doehuis in de Cuijkse wijk Padbroek was op maandagavond 14 februari bijna te klein. Er moesten extra stoelen geplaatst worden voor de bijna honderd gedesinteresseerden in het project 'wonen voor gevorderden'. Onder de aanwezigen waren onder meer Cuijkse gemeenteraadsleden en een wethouder, die zich wilden laten informeren over het woonproject.

Dat gebeurde door initiatiefgroep 'wonen voor gevorderden', in een goed geregisseerd programma waarin vele aspecten van een dergelijk woonproject aan de orde kwamen.

De initiatiefnemers willen een woonproject realiseren voor jonge vitale ouderen om zo lang als dat mogelijk is zelfstandig te wonen, maar toch ook samen, in goed nabuurschap. Doel van de avond was om geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren en zo nieuwe deelnemers aan het initiatief te binden en de politiek op te roepen om particuliere wooninitiatieven te ondersteunen.

In korte pitches presenteerden enkele leden van de initiatiefgroep hun woondroom. Daaropvolgend deelde een bewoonster van woonvereniging Voormekaar in Boxmeer, sinds 2007 ervaringsdeskundige, het wel en wee over wat het wonen in zo'n woonvorm kan bieden. Vervolgens schetste Stichting KilimanjaroWonen hoe een dergelijk project in de regel verloopt en hoe zij dat op professionele wijze begeleiden. Kitty Hesen van Kilimanjaro benadrukte daarbij de nadrukkelijke wens van initiatiefnemers om eigen regie te hebben en houden bij het realiseren van een dergelijk woonproject. Maar ook het sociale aspect van het gezamenlijk (CPO-)bouwen en wonen en de maatschappelijke meerwaarde daarvan, niet alleen voor de bewoners maar ook voor de omgeving.

Wat de ervaring leert: vanuit potentiële bewoners is belangstelling genoeg, zoals hier ook blijkt, het grootste probleem is het vinden van een geschikte (ver-)bouwlocatie. Daarvoor is medewerking van de gemeente van groot belang. Daartoe riepen de initiatiefgroep en Kilimanjaro de aanwezige gemeentebestuurders dan ook nadrukkelijk op.

Tenslotte werden de vele aanwezigen uitgenodigd via wonenvoorgevorderden@gmail.com te melden wanneer ze betrokken willen blijven bij het project. Dit geldt overigens ook voor belangstellenden die op deze avond verhinderd waren.

Meer berichten