De hindernisbaan, een van de onderdelen van de cursus Valpreventie voor Ouderen.
De hindernisbaan, een van de onderdelen van de cursus Valpreventie voor Ouderen.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe vaak hoor je: "Voor ik het wist, lag ik op de grond! Gelukkig was er niets gebroken." Maar hoe vaak is er wél iets gebroken of gekneusd. Daarom is het goed te weten hoe je moet vallen om ernstige schade te voorkomen.

Oudere mensen vallen vaak, vooral in huis én er komen steeds meer kwetsbare ouderen. Een valpartij kan ellendige gevolgen hebben. Reden om iets te doen om dat vóór te zijn. FYNE, de vereniging van fysiotherapeuten in het Land van Cuijk en de kop van Limburg, is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van de cursus Valpreventie voor ouderen. Fysiotherapie Cuijk Centrum organiseert deze cursus, die 5 weken met 2 lessen per week omvat. Voorafgaande vindt er een intake plaats waarbij diverse aspecten worden bekeken, denk aan valgeschiedenis, valangst, spierkracht, balans en lopen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of iemand onder individuele begeleiding valt of dat men in een groepje kan werken. Een groep bestaat uit 5 à 6 personen en wordt door twee fysiotherapeuten begeleid. Tijdens de lessen worden regelmatig de vorderingen bekeken en wordt er o.a. genoteerd hoe de oefeningen verlopen. De individuele aandacht is groot. Er is, zo nodig, een koppeling met de huisarts en/ of specialist. Jezelf laten vallen is eng, maar men zal verbaasd staan hoe snel je dat durft. In de lessen wordt geleerd om te vallen op een mat, eerst vanaf een laag punt, bijv. vanuit zit, en dan steeds van grotere hoogte, bijv. vanuit stand. Daarnaast doorloopt men een parcours met allerlei obstakels zoals vloerkleden, smalle doorgangen, etc. De oefeningen worden ook regelmatig herhaald en je krijgt oefeningen mee voor thuis, zodat je op een gegeven moment automatisch de goede houding aanneemt als de nood aan de man komt. Je wordt daardoor ook minder bang om te vallen. De cursisten krijgen ook een vragenlijst mee met struikelpunten, o.a.: hoeveel gezellige losse kleedjes en hoeveel losse snoeren liggen er bij u thuis op de vloer en doet u 's nachts als u naar het toilet moet wel het licht aan. Door het stellen van vragen wordt geleerd om na te denken over hoe u in bepaalde situaties zal handelen, bijvoorbeeld: "U valt 's nachts in de badkamer en er is niemand thuis. Wat zou u doen om hulp te kunnen inroepen?"

De bedoeling is dat de cursus enkele malen per jaar wordt gegeven. U hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Locatie voor de gemeente Cuijk: Fysiotyherapie Cuijk Centrum, gevestigd in Laco Sportcentrum Cuijk, Annastraat Cuijk.

Bel voor inlichtingen, kosten en aanmelden naar 0485 – 313205. Verder informatie via info@fysiotherapiecuijk.nl en www. fysiotherapiecuijk.nl.

Meer berichten