Gerard Stoffels en Stephan Müskens van ABC maken zich grote zorgen om de herindeling. (foto: Ingrid Janshen-Artz)
Gerard Stoffels en Stephan Müskens van ABC maken zich grote zorgen om de herindeling. (foto: Ingrid Janshen-Artz)

ABC: 'Zorgen over herindeling'

De weg ligt open voor een nieuwe gemeente binnen het Land van Cuijk. Met deze route zullen de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) opgaan in één nieuwe gemeente. Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de Cuijkse gemeenteraad daarvoor gekozen. "Onbegrijpelijk", vindt Algemeen Belang Cuijk (ABC), met vier zetels de tweede partij van de gemeente Cuijk.

door Ingrid Janshen-Artz

Vertegenwoordigers Gerard Stoffels en Stephan Müskens van ABC maken zich grote zorgen: de voorliggende herindeling is volgens hen niet goed voor Cuijk. Maar onder de inwoners leeft het onderwerp (nog) niet. Toch is het geen 'ver-van-mijn-bed-show' meer. Volgens het huidige plan van aanpak zal er in het najaar gekozen worden voor één gemeente Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis (CBA). Stoffels: "Dan komt er een herindelingsontwerp en is het definitief." Müskens: "En dan kunnen we niet meer terug." Nu werken de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert samen onder de vlag van CGM. Stoffels: "We hebben vijf jaar geleden één ambtelijke organisatie opgericht voor de drie gemeenten samen. Daar is veel in geïnvesteerd." Vervolgens kwam het idee van één gemeente Land van Cuijk, met alle vijf gemeenten, bovendrijven. "Dat bleek uiteindelijk niet haalbaar, want Grave en Mill & Sint Hubert willen dat niet." Vervolgens wordt er gekozen voor de weg naar CBA. "Je vraagt je af, waarom dan niet CGM? Dat is een logische stap. Maar nu gaat het volstrekt de andere kant op en beginnen we opnieuw met het investeren in één ambtelijke organisatie. De klok wordt vijf jaar teruggezet." Voor het herindelingsproces zelf hebben ze begrip. Müskens: "Mill heeft al aangegeven voor één CGM-gemeente te willen gaan. Bij Grave komt er inmiddels beweging en gaan steeds meer stemmen op om samen te gaan met Cuijk. Echter die weg wordt nu door de meerderheid van onze gemeenteraad afgesneden. Ze willen niet eens goed onderzoeken wat het beste is voor Cuijk: onbegrijpelijk."

ABC is niet tegen een fusie, maar wil voor de beste optie gaan. En dat is volgens hen doorgaan op de ingeslagen weg: CGM dus. Het probleem is echter dat Grave die keuze pas in april gaat maken. "Daarop wachten maakt het moeilijker, dat snap ik", zegt Stoffels. "Maar je zou een partner toch die ruimte moeten geven." Müskens: "Als we kiezen voor CGM dan besparen we per direct 500.000 euro per jaar, alleen al op de huisvestingskosten. Maar Cuijk zegt dat het allemaal te lang duurt en gaat gewoon verder." Hij blijft zich daarover verbazen: "Het kan toch niet zo zijn dat die paar maanden bepalend zijn voor hoe de gemeente Cuijk er de komende 100 jaar uit gaat zien?" ABC wil waarschuwen voor chaos en hoge kosten. Müskens: "Als we deze beslissing nemen, dan kiezen we voor tien jaar chaos." Stoffels: "Inderdaad en daardoor ook minder dienstverlening voor onze inwoners. Het is niet zo dat alles stil moet komen te liggen, we willen stappen maken, maar dan wel de goede."

Meer berichten