Oud-president van de Nölers Theo Hoefs nölt er lustig op los. (foto: Arjan Broekmans)
Oud-president van de Nölers Theo Hoefs nölt er lustig op los. (foto: Arjan Broekmans)

Tigste editie Nölkampioenschappe

door onze redactie

Romeins thema

De tigste editie van de Nölkampioenschappe nadert met rasse schreden. Zoals bij eerdere edities probeert de organisatie, in nauwe samenwerking met de jury, ook nu weer wat aan het evenement toe te voegen. Natuurlijk, zonder daarbij de verworvenheden van weleer, te veronachtzamen.

Cuijk - Het thema zal dit jaar Romeinen zijn. Cuijk, of beter Ceuclum, is in de ban van deze illustere zuiderlingen en hun artefacten, die in de jaren 100 t/m 450 na Christus, een stempel op de omgeving hebben gedrukt. De Romeinen spraken en schreven niet alleen in het Latijn, het was ook hun voertaal. En in ons huidige ABN en Kuuks is daarvan nog heel veel terug te vinden. Denk daarbij alleen al aan talloze worden en uitdrukkingen die, vaak rechtstreeks, uit het Latijn komen. Maar ook aan de Christelijke liturgie van nog niet zo lang geleden en de medische terminologie. En natuurlijk is het Latijn ook de bakermat van alle Romaanse talen als Frans, Spaans en Italiaans. Dus volop voer voor hilarische woordenstrijden over de meest uiteenlopende onder- en voorwerpen. Om de feestvreugde te verhogen wordt het publiek nog meer bij het gebeuren betrokken door middel van een opdracht waar een publieksprijs aan is verbonden. Voorts worden niet alleen woorden maar ook voorwerpen onderwerp van de titanenstrijd tussen de verschillende deelnemers.

Het wedstrijdconcept blijft zo als het is. In een afvalrace strijden de deelnemers om de hoogste eer. Zij nölen (in het Latijn wordt het synoniem zeuren vertaald als 'vino prostitutionis'!) over een onder- dan wel voorwerp. De deelnemers worden beoordeeld volgens Romeins gebruik. De duim omhoog is positief en de duim omlaag is negatief. De verliezer wordt nog net niet voor de leeuwen geworpen in de arena van Kansas, maar wordt wel (sterk) aangeraden de nederlaag te drenken in geestrijk vocht.

Zowel deelnemers als publiek worden van harte uitgenodigd om in een (min of meer) Romeinse uitdossing te verschijnen. Dat verhoogt alleen maar de feestvreugde. Telkenjare blijkt er de nodige schroom te zijn om ook daadwerkelijk deel te nemen aan deze wedstrijd. Smoesjes als: 'ik ben niet zo'n prater, ik kan gen Kuuks'. Zijn niet meer van deze Romeinse tijd. Iedereen kan meedoen. In het roemrijke verleden waren er ook deelnemers en winnaars uit bijvoorbeeld Friesland en Montenegro. 'Dus trek je stoute, al dan niet Romeinse, schoenen aan en doe mee! De organisatoren zijn jullie bij voorbaat eeuwig dankbaar', laat de organisatie weten. 'Blijf ons volgen via onze website www.cafekansas.nl en de Facebookpagina van Café Tapperij Kansas', schrijft de organisatie in een persbericht. De Nölkampioenschappe vinden plaats op 27 januari vanaf 16.00 uur in Café Tapperij Kansas in Cuijk.

Meer berichten