Marco de Nip mijmert over Cuijk. (foto: Arjan Broekmans)
Marco de Nip mijmert over Cuijk. (foto: Arjan Broekmans)

Ingezonden brief: Carnaval in Kuuk met (of zonder) de Nölers!

Voor mij is die vraag zonneklaar te beantwoorden met 'ja'! Een kastelein in Kuuk antwoordde ooit op de vraag van een jong gastje, die in zijn etablissement Carnaval vierde, "wie zijn die raar verklede lui die hier binnen komen stampen met hun hoempapamuziek?" De uitbater Petrus Dalus zei, "zonder die mensen zag Carnaval er heel anders uit, sterker nog, misschien werd er helemaal geen Carnaval gevierd".

Ondanks alle perikelen van de afgelopen tijd kunnen wij mijns inziens niet zonder KG de Nölers. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt en natuurlijk hadden ze het anders moeten doen maar waar VRIJWILLIG wordt gewerkt, worden ook (helaas soms grote) fouten gemaakt. Er zijn mensen, die echt van goede wil waren, (wellicht onnodig) beschadigd? En tot slot zijn, met de vaak zuur bijeengeschraapte centen, niet altijd de juiste dingen gedaan. Blijft feit dat er nog genoeg mensen over zijn die het Nölershart op de goede plaats hebben zitten. Die ondanks alle tegenwind blijven roeien met de Nölersriemen die ze hebben.

En (het traditionele) Carnaval staat niet alleen in Kuuk onder druk. Ook veel 'Traditionsvereine' in het zuiden van ons land en zelfs in Duitsland krijgen steeds meer moeite om het Carnaval waar zij mee zijn grootgebracht in stand te houden. De jeugd heeft elk weekend haar eigen 'Carnaval'! Voor WOII was er enkel de jaarlijkse kermis. Na WOII kwam daar Carnaval bij en is ondertussen de kermis al lang voorbij gestreefd. Door de gestegen welvaart heeft, ook iedere Carnavalsminnende Zuiderling, nog tig andere manieren om te feestbeesten en zijn of haar schaarse vrije uurtjes aangenaam door te brengen. En tot slot neemt het aantal mensen, dat bereid (wil en kan) zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor welke activiteit dan ook, sterk af.

Je zou bijna denken als je dit allemaal hebt gelezen, stop er maar mee, zand erover, over en uit. Maar niets is minder waar. We hebben een Prinselijke Paar om U tegen te zeggen. Zondag 9 december j.l. hebben vele mensen genoten van een geweldige Prinsenreceptie waarbij het dak er af en toe af ging. De Jonge Nölers en het NölersTussenDoortje zorgen gelukkig voor aanwas van onderaf. En wat te denken van iedereen die alweer met de Pronkzittingen, de Grote Nölersoptocht en de Boerenbrulloft bezig zijn! Dus ALLE Kuukse Nölers en Nölerinnen, kom massaal naar de Pronkzittingen en geniet opnieuw van alles wat u wordt voorgeschoteld. Ook de nieuwe acts zullen jullie als vanouds vermaken en laten gieren en brullen als van lachen. Laat je vooral verrassen! Dat natje en droogje is er ook nog steeds.

Meer berichten