SIOL-voorzitter Rob Hoffmann (rechts) en JVC Cuijk-voorman Ton van Elk de Freese ondertekenen de overeenkomst.
SIOL-voorzitter Rob Hoffmann (rechts) en JVC Cuijk-voorman Ton van Elk de Freese ondertekenen de overeenkomst. (Foto: Gerno de Haas)

Samenwerking SIOL en JVC Cuijk

Voetbalverenigingen SIOL en JVC Cuijk hebben in een intentieverklaring het voornemen vastgelegd intensiever samen te gaan werken in de nabije toekomst. De beide voorzitters, Rob Hoffmann en Ton van Elk de Freese, ondertekenen op oudejaarsdag de overeenkomst. Tijdens een informele bijeenkomst eind 2017 met meerdere Cuijkse sportclubs, realiseerden de bestuurders van SIOL en JVC Cuijk zich dat de clubs erg complementair zijn. De ligging van beide accommodaties biedt ook extra kansen voor een bredere samenwerking. Er bestaan al diverse vormen van informele samenwerking tussen de beide clubs. Het samengaan van de eerste damesteams van beide clubs mag wat dat betreft als een voorbode gezien worden voor verdere intensivering van de verbinding tussen de twee Cuijkse voetbalclubs.

Dit alles heeft geleid tot het opstarten van een meer formeel samenwerkingstraject waarbij de vorm, intensiteit en tempo gaandeweg de rit bepaald zal worden. De uitwerking hiervan zal steeds aan de leden van beide verenigingen worden voorgelegd via de Algemene Ledenvergaderingen. Andere verenigingen kunnen op een later moment aansluiten bij het traject en indien opportuun, zal onderzocht worden of er kansen liggen in samenwerking met andere takken van sport, maatschappelijke functies, educatie, zorg of enige andere vorm.

Rob Hoffman maakt de plannen op 1 januari a.s. bekend in zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van SIOL. Ton van Elk de Freese zal hetzelfde doen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari in de kantine van JVC Cuijk. De exacte tekst van de intentieverklaring zal van vanaf nieuwjaarsdag op de website van de verenigingen te vinden zijn.
 

Meer berichten