Het taalhuis werd officieel geopend in de bibliotheek in Cuijk. (foto: Jos Janssen)
Het taalhuis werd officieel geopend in de bibliotheek in Cuijk. (foto: Jos Janssen) (Foto: )

Taalhuis voorziet in grote behoefte

Onder grote belangstelling werd onlangs in de bibliotheek Cuijk het Taalhuis geopend. Met een grote hamer sloeg wethouder Joost Hendriks een doek stuk met het opschrift: "Samen slopen wij de laaggeletterdheid in Cuijk." Hendriks: "Ik ben blij verrast dat zoveel partners dit prachtige initiatief ondersteunen."

door Jos Janssen

"Voor mij gingen de ogen open toen ik nog als gemeenteambtenaar een motie moest uitwerken voor een aanpak tegen laaggeletterdheid. Hoe enorm groot deze groep wel niet is die moeite heeft met lezen, schrijven. Dit prachtige initiatief van een Taalhuis in Cuijk sterkt mij in de opgave van ons als gemeente: nog beter signaleren aan de balie en doorverwijzen. Met deze hulp worden de mensen die het betreft gelukkiger."

Elke gemeente in het Land van Cuijk herbergt nu een centrale plek waar hulp is bij het lezen, schrijven, omgaan met de computer of invullen van formulieren. Ook kan men er ondersteuning krijgen op juridisch of financieel vlak. Het Taalhuis is een krachtenbundeling van hulp door circa dertig partners uit onderwijs, zorg en welzijn.

"Juist op dit moment moeten we in actie komen," vertelt directeur BiblioPlus Cyril Crutz "In het Land van Cuijk is tussen de 13 en 16% van de bevolking laaggeletterd. Dit is zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarbij zijn twee op de drie autochtone Nederlanders. Mensen die hier geboren en opgegroeid zijn. Dit thema raakt niet alleen lezen en schrijven. Maar ook heeft het impact op het sociaal netwerk, de kansen op de arbeidsmarkt, op de gezondheid van die doelgroep. Daarom noem ik dit ook een emotioneel thema. We gaan het daarom niet alleen op taal aanpakken maar vooral op praktische dagelijkse zaken. Onze bieb is laagdrempelig en kan anoniem bezocht worden. Uit een vertrouwensrelatie kan daarna de taalvraag opgepakt worden. We hanteren een viersporenbeleid: bewustwording, preventieve aanpak, informele ondersteuning en erg belangrijk: eenvoudige communicatie. Stuur als partners makkelijke brieven. Dan slopen we mede de muur en het taboe tegen laaggeletterdheid."

Met een promofilmpje van mogelijkheden kregen alle belangstellenden inzicht in de aanpak. Onder andere een Taalhuisspreekuur, een Taalcafé, de Voorleesexpress en er is de mogelijkheid om in de bieb te oefenen. Karel Janssen over het Taalcafé Cuijk: "We hebben in Cuijk al zestig taalcoaches met een maatje. We creëren in het maandelijks café situaties waar ze met elkaar kunnen praten. Naast het drie tot vier keer gaan naar school." Bij het ondertekenen van het taalakkoord werden alle Cuijkse partners nog eens voorgesteld o.a. VVN, Rotary Cuijk, Safina, ROC de Leijgraaf, IBN, Gemeente Cuijk en Optimus Onderwijs. Harrie van de Ven van die laatste organisatie: "Onze missie is het leesonderwijs te versterken. Stimuleren maar ook dyslexie tegen te gaan. Dat is mogelijk. Voorlezen, schoolbibliotheek. Wij willen graag mee verbinden."

Meer berichten