De vrijwilligers pakken het vierde project op het Burgemeester van de Braakplein aan. (foto: Tom Oosthout)
De vrijwilligers pakken het vierde project op het Burgemeester van de Braakplein aan. (foto: Tom Oosthout)

'Plein mooie vorm burgerparticipatie'

In 2010 heeft de dorpsraad van Beers samen met de inwoners een integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld. Van de 28 projecten die zijn opgenomen, kregen er 7 een hoge prioriteit. De gemeente stelde voor vier projecten geld beschikbaar.

door Jos Janssen

Drie projecten zijn inmiddels gerealiseerd: de aanleg van een multifunctioneel sportveldje naast de Kloosterhof, verfraaien van en culturele impuls geven aan de dorpsentree en de aanleg van een strandje bij de Kraaijenbergse plas. Vorige week waren veel vrijwilligers enkele dagen volop actief met het afronden van het vierde project: het Burgemeester van de Braakplein. Willem Kusters voorzitter van de dorpsraad: "De afgelopen dagen hebben we onkruid gewied en geschoffeld. Donderdag nog enig egalisatiewerk en zijn er door vrijwilligers planten gepoot. Voor ieder plantvak is er een uitvoeringsplan gemaakt. Met veel verschillende soorten planten. Hovenier Heurkens uit Beers zorgt voor de begeleiding van ons werk. Dit is een hele mooie vorm van burgerparticipatie en je ziet hoe het hier in Beers prima werkt." Vrijdagmorgen kwam wethouder Gerard Stoffels een kijkje nemen en bracht voor iedereen een lekker worstenbroodje mee. Onder het genot van een kopje koffie in het Trefpunt sprak hij zijn dank uit: "Ik kom naar jullie toe om mijn grote waardering over te brengen namens de gemeente Cuijk voor jullie werkzaamheden. In de start van dit project kenden we wat strubbelingen maar uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen. Samen kunnen we veel meer dan alleen. Deze opknap van het plein is een prachtig voorbeeld wat we samen kunnen bereiken. Het is de woonomgeving van ons allemaal." Onder leiding van een werkgroep 'Van de Braakplein' gingen de vijftien vrijwilligers daarna weer aan de slag. Voorzitter van de werkgroep Dick Blokland: "De verlichting is van nieuwe kappen voorzien. Boompjes geplant door de gemeente. Wij proberen voor het weekend alle 4000 planten in de grond te zetten. Er zitten veel bloeiende planten tussen. De planten zijn ook zo uitgekozen dat de grond er om heen snel dichtgroeit. Dat scheelt in de toekomst minder onderhoud." Jeroen van Hagen civiel technisch medewerker bij de gemeente: "In dit onderhoud zit mulchen. Daarmee hergebruik je het plantafval en wordt de grond verbeterd. Het onderhoud is gebaseerd op de vier M's: maaien, mulchen, mesten, maart. De planten zijn machinaal te snoeien wat veel geld bespaard." Met de kiosk, de herinneringsteen van Smals en het bronzen kunstwerk Dôrke, kind in grote mensen kleren, is het een fraai geheel geworden. Dôrke werd in november 1991 door de Rabobank geschonken aan de Beerse bevolking. De dorpsraad heeft ook samen met inwoners een centrumvisie Beers gemaakt tot 2035. Met de opknap van het Burgemeester van de Braakplein is hierin weer een belangrijke stap gezet. Beers en haar bezoekers hebben er een aantrekkelijk centrum bij. Mede dankzij de hulp van veel vrijwilligershanden.

Meer berichten