Drukte in de schouwburg in Cuijk. (foto: eigen foto)
Drukte in de schouwburg in Cuijk. (foto: eigen foto)

Meer budget nodig voor schouwburg

In september 2015 is na een grootschalig verbouwing de schouwburg in Cuijk heropend. Daarbij was voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een aanlooprisicobudget opgenomen in de gemeentelijke begrotingen. Na twee jaren gebruik gemaakt te hebben van dit budget is over het seizoen 2017-2018 wederom een exploitatietekort.

Het aanloopbudget is voor dit tekort ontoereikend. Een stuurgroep bestaande uit bestuurders van zowel de schouwburg als de gemeente, de schouwburgdirectie en ambtelijke vertegenwoordiging hebben in een raadsbrief gestuurd naar de gemeenteraad uitgelegd en gevraagd om daarom extra budgetten van 130.000 euro op te nemen in de begroting over zowel 2019 en 2020. Totaal heeft men nu gevraagd 205.00 euro voor 2019 en 185.000 euro voor 2020. Dit extra budget buiten de regulieren 6,5 ton per jaar bestaat uit drie componenten: 25.000 euro voor advieskosten extern gemeente voor visie plus toetsing bedrijfsplan.

Voor kosten van een projectleider voor twee jaar 100.000 euro en de twee weer te verwachte tekorten van totaal 260.000. De stuurgroep is namelijk tot de conclusie gekomen dat zowel de gemeente als de schouwburg zelf zich tijdens het bouwproces teveel gefocust hebben op de realisatie en afwerking van het gebouw, de stenen. Minder aan beleid, theatertechniek, veiligheid en publieksvoorzieningen. Maar ook het uitbesteden van de horeca was geen succes. De gemeente en de schouwburg hebben verzuimd een samenhangende visie/missie t.a.v. van de schouwburg en haar producten te formuleren. Daarbij stelt de stuurgroep dat de schouwburg onvoldoende is toegerust op een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Om de Schouwburg door te lichten is het voorstel om de komende twee jaar een projectleider aan te stellen. De gemeenteraad van Cuijk kan over de brief en het voteren van het budget van in totaal 390.000 euro zijn zegje doen bij de begrotingsbehandeling 2019 op maandag 12 november 14.00 uur.

Meer berichten