Het gemeentehuis in Cuijk. (foto: Shelly Boom)
Het gemeentehuis in Cuijk. (foto: Shelly Boom)

Burgerberaad in Cuijk

Eind vorige week ontvingen 3.500 willekeurig gekozen inwoners van de gemeente Cuijk een uitnodiging van burgemeester Wim Hillenaar om deel te nemen aan het Burgerberaad Openbare Ruimte Cuijk op donderdag 20 september, vanaf 19.30 uur in het Merletcollege. Het Burgerberaad is een gesprek tussen burgers, ondernemers, ambtenaren en politici, over het onderwerp 'openbare ruimte'. De vraag die daarbij centraal staat is: "Wat vinden wij belangrijk als het gaat om onze openbare ruimte?" Deze avond duurt tot circa 22.15 uur.

Burgemeester Hillenaar: "Het Burgerberaad Openbare Ruimte Cuijk 2018 is een co-creatietraject. Zo'n 150 deelnemers bespreken wat zij belangrijk vinden voor de openbare ruimte in onze gemeente, wat er moet gebeuren en wie dat moeten doen. Zij beslissen daar als deelnemers zelf over. Met elkaar gaan zij in gesprek over wat er beter of anders kan in onze openbare ruimte en welke acties hiervoor nodig zijn. Er is dus geen agenda vooraf. De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen."

Het Burgerberaad wordt gehouden over meerdere avonden. Tijdens de eerste avond wordt begonnen met de uitwerking van de thema's die de deelnemers belangrijk vinden en op tafel leggen. Wie dat wil kan zich daarna aanmelden voor een vervolg, waarin de ideeën en plannen verder worden uitgewerkt, maar dat hoeft niet. "Deelnemers hoeven ook geen kennis van zaken te hebben", aldus burgemeester Hillenaar. "Als zij ideeën of gedachten hebben, is dat meer dan genoeg. De plannen die zij met elkaar maken worden begin 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad van Cuijk. Die gaat vervolgens besluiten of de plannen ook worden gerealiseerd."

In totaal ontvangen 3.500 inwoners van 13 jaar en ouder een persoonlijke uitnodiging. "Deze selectie is via een willekeurig steekproef tot stand gekomen", aldus burgemeester Hillenaar. "Naast burgers nemen ook politici deel aan het Burgerberaad. Zij zijn belangrijk om de gemaakte plannen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Tijdens de gesprekken zijn zij volledig gelijkwaardig aan de burgers; de mening of visie van de politici weegt niet zwaarder. Verder neemt ook een aantal ondernemers en vrijdenkers deel aan het Burgerberaad."

Burgemeester Hillenaar hoopt dat hij met persoonlijke uitnodiging veel inwoners enthousiast kan maken voor het Burgerberaad. "Inwoners die mee willen doen kunnen bij hun aanmelding gebruikmaken van een unieke, persoonlijke aanmeldcode. Deze vinden zij in de uitnodigingsbrief. Met deze code kunnen zij zich aanmelden via www.cuijk.nl/burgerberaad. Uitgenodigde inwoners die geen internet gebruiken kunnen zich telefonisch aanmelden via 0485 396 600. Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch willen meedoen, kunnen zich via dezelfde webpagina opgeven als "vrijdenker".

Meer berichten