Foto: Marcel Witlox
Column Bellevue

De kapel

Nieuwsgierige Cuijkenaren hebben het al ontdekt. Er is reuring rond en in de kapel van het voormalige bejaardenhuis Porta Caeli. Na de sloop van Maartenshof werd emotioneel de kapel behouden. Het gebouw was sterk verouderd en zo lek als een mandje. Nieuwe ideeën voor invulling strandden en het gebouw verviel aan particulieren onder ons. Hou deze emotie even vast. Terug naar 1957, ruim 50 jaar geleden. Een grote schare belangstellenden heeft zich verzameld op het voormalige Armenkamp waar de kapel verrezen is met op de achtergrond het panorama van de Maasstroom en 't machtige Reichswald. Het is een blijde dag voor de Cuijkse gemeenschap, die bij monde van Pastoor P. van den Acker en burgemeester L. Jansen hun vreugde uiten over het bereiken van een mijlpaal: de opening van de kapel van Porta Caeli. "Een sluitstuk komt tot stand op de maatschappelijke zorg voor de bejaarden die hun hele leven in deze gemeenschap hebben gewerkt en zich daarin in 't vervolg geborgen weten. Hulde aan de Stichting RK Tehuis voor ouden van dagen, het gemeentebestuur voor hun taai volhouden. Dat alles en het gebed van de Eerwaarde Zusters van Liefde is thans beloond en bekroond met het leggen van een gedenksteen." Nu nog naast de voordeur met de tekst: Petrus Joseph Maria van den Acker, pastoor, heeft mij gelegd op 8 augustus 1957. "Het Stichtingscomité, een college van leken met veel wijsheid en diep sociaal besef, hebben enorm veel gepresteerd. De burgemeester en het gemeentebestuur die met een financiële por de plannen ondersteunden uit morele plicht ten opzichte van de oudjes. De Eerwaarde Zusters voor hun volhardend gebed dat de wasdom van Gods zegen op de plannen afriep. Ik hoop, zei de pastoor, dat Cuijk's ouden van dagen weldra de poort van het tehuis zullen kunnen binnengaan om na een tevreden en blijde levensavond bij de poort des hemels aankloppen." De burgemeester vertelt dat dit een zuiver particulier initiatief is. Anno augustus 2018. De kapel is met particulier initiatief omgebouwd tot vijf luxe appartementen. Onze zoon komt er te wonen. Waar het altaar stond, staat nu zijn keukentafel. Brood en wijn zal er weer genoeg op komen. Met Gods zegen: L'histoire se répète.

Meer berichten