Van gildemeester tot secretaris

Aanleiding voor dit gesprek met Martien Bardoel is het festival 'Cultuur aan de Maas', dat elk jaar op de laatste zondag van augustus georganiseerd wordt door de stichting 'Cultureel Hart van Cuijk'. Martien is hiervan al 20 jaar secretaris en vanaf 2003 mede- organisator van de culturele dag.

door Josje Goos

Daarnaast vervulde hij diverse bestuursfuncties bij diverse verenigingen. Dit met enthousiasme en rustige vasthoudendheid, gezien de lange jaren waarin hij in elke functie werkzaam was en is. Martien werd geboren in 1940 op een boerderij in Groot Linden, dat toen nog de zelfstandige gemeente Groot Linden was samen met Klein Linden en Katwijk. In 1942 kwam Groot Linden bij de gemeente Beers.

Martien: "Vanaf de lagere school werkte ik op de boerderij van mijn vader. Intussen ging ik naar de lagere landbouwschool in Beers, daarna naar de middelbare landbouwschool in Cuijk en vervolgens volgde ik in de avonduren Mulo A en B in Mill, basisopleiding akte N1 in Nijmegen, analistenopleiding aan de Radboud Universiteit en de chemische opleiding HBOb (wetenschappelijk niveau) in Arnhem en Eindhoven. In 1966 trad ik in dienst bij Chicopee Cuijk, afdeling Research en Development. De laatste 15 jaar werd ik belast met het verbeteren of nieuw ontwikkelen van de grondstoffen in samenwerking met de diverse leveranciers van Chicopee. Van 1980 tot 2000 werkte ik tijdens de zomermaanden ook nog op het voormalige bedrijf van mijn vader. In 2002 ben ik met Pre- pensioen gegaan (een uitstekende overeenkomst bij PGI Chicopee). In 1972 trouwde ik met José. Wij kregen drie kinderen en nu genieten we van onze vijf kleinkinderen."

Intussen vulde Martien zijn 'vrije' tijd met (hebt u even?): 28 jaar bestuurslid bij het Kringbestuur van de Schuttersgilden Land van Cuijk; 25 jaar lid van het Algemeen bestuur van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden; 22 jaar voorzitter/ secretaris van de afdeling geweerschuttersgilde Linden en 12 jaar bestuurslid van Karnavalsgezelschap De Nölers. Momenteel is hij nog actief: nu al 25 jaar, als voorzitter/ secretaris van de zes gilden binnen de gemeente Cuijk, die dit jaar het 25 jaar 'Gemeentekoningschieten Cuijk' in Linden hebben gevierd; na secretaris en voorzitter te zijn geweest, nu bestuurslid (22 jaar) van de jubilarissenvereniging van Chicopee; jurylid Vendelen (45 jaar) van de Noord Brabantse federatie van Schuttersgilden; lid van Kleiduivenschietvereniging 'De Peelschutters' (26 jaar, waarvan 6 jaar als bestuurslid) in Oploo; lid van het Collectanten College (22 jaar) van de Martinus Parochie Cuijk; vrijwilliger bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (11 jaar) in St. Agatha; Bestuurslid van Omroep Land van Cuijk (2 jaar), eerder van de lokale omroep Stilo Cuijk- Grave (6 jaar) en tot slot auditor voor de KNSA, later voor de KNTS (Koepel Nederlands Traditioneel Schieten (5 jaar). Op het ogenblik is de werkgroep 'Cultuur aan de Maas', onderdeel van Cultureel Hart van Cuijk, druk met de organisatie van de 15e culturele dag op 26 augustus. De opzet van CadM is een dag organiseren waarop alle culturele instellingen in Het Land van Cuijk -musea, kunstenaars, koren, dans- en toneelgroepen e.d.- zich kunnen presenteren. Er wordt stevig overlegd en ook veel gelachen op die vergaderingen, maar dat weerhoudt secretaris Martien er niet van alles duidelijk te notuleren. Op de vraag: 'Wat zijn je hobby's?', zegt hij: "Dat weet je toch al, maar als ik even niets te doen heb, ga ik in de tuin werken, net als vroeger op de boerderij."

Meer berichten