Zo moet de nieuwe fietsbrug er uiteindelijk uit komen te zien. (foto: persfoto)
Zo moet de nieuwe fietsbrug er uiteindelijk uit komen te zien. (foto: persfoto) (Foto: )

ZÜBLIN-HSM bouwt nieuwe fietsbrug

Om gemakkelijk en snel van Cuijk naar Nijmegen te kunnen fietsen, wordt een brug over de Maas gebouwd. Bij de aanbesteding kwam de bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM als beste tevoorschijn. ZÜBLIN-HSM gaat de brug realiseren voor een bedrag van 12 miljoen euro. Naar verwachting kunnen de eerste fietsers de brug over in het najaar van 2020.

door onze redactie

Een essentieel onderdeel van de snelle fietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen, officieel MaasWaalpad geheten, is een fietsbrug over de Maas. Voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van deze brug is een aanbestedingstraject uitgezet. Na een voorselectie hebben uiteindelijk twee bedrijven een offerte uitgebracht. Bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM kwam daarbij als beste uit de bus. Tot de scope van de aanbesteding behoort de snelle fietsroute tussen Cuijk en Mook, bestaande uit een fietspad tussen Zadelmakersdreef (Cuijk) en Mook (Lindenlaan), de fiets- voetgangersbrug over de Maas, het fietsviaduct over de N271 in Mook, de verbinding tussen de snelle fietsroute en de Veldweg in Mook en de kruisingen met de Mariagaarde in Katwijk en de Galberg in Cuijk.

Belangrijk onderdeel van de aanbesteding is dat aan de inschrijvers gevraagd werd zelf met een architectonisch en landschappelijk ontwerp te komen. Een speciale commissie heeft de voorstellen beoordeeld. Het plan voorziet volgens de commissie in een comfortabele fietsverbinding die op een goede manier is ingepast in het landschap. Het ontwerp van de brug zelf is beoordeeld als fraai, herkenbaar en goed doordacht en vormt een vanzelfsprekend geheel met de bestaande spoorbrug. De hoofdoverspanning (boven de Maas) van de fietsbrug wordt geheel in staal uitgevoerd, de aanbruggen (boven de uiterwaarden) worden van beton. De brug krijgt een voetpad van anderhalve meter breed en een fietspad van vier meter breed. De brug is nadrukkelijk niet bedoeld en ook niet ontworpen voor (toekomstig) autoverkeer. Wel kunnen kleine dienst-, nood- en hulpverleningsvoertuigen over de brug rijden.

Met de realisatie van dit deel van het MaasWaalpad – de totale scope van de aanbesteding, inclusief grondaankoop, voorbereidings- en plankosten – is een bedrag van 19,1 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag wordt opgebracht door de provincies Gelderland, Brabant en Limburg, de gemeente Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (bijdrage uit het programma Beter Benutten).
Snelle fietsroutes hebben vlak asfalt en weinig obstakels. Ze bieden zo veel mogelijk voorrang zodat fietsers weinig hinder hebben van ander verkeer. Via snelle fietsroutes kunnen forensen en scholieren sneller op de fiets naar werk of studie. In de provincie Gelderland bestaat al een stelsel van dit soort snelle fietsroutes, zoals het RijnWaalpad, De Liemers en het Batavierenpad. Gedeputeerde Conny Bieze namens de drie provincies: "Overal in Gelderland en Nederland leggen we de snelle fietsroutes aan. Dat doen we samen met gemeenten zodat we een goed alternatief hebben voor de auto. We moeten ervoor zorgen dat onze steden goed bereikbaar blijven en we daar gezond kunnen leven. Het aantal mensen dat de snelle fietsroutes gebruikt groeit gestaag en we verwachten dat de komende jaren dit nog verder toeneemt. Dat is een hele goede ontwikkeling."

Meer berichten