Kavelruilcoördinator Gerald Willemsen met een plattegrond van de Maasheggen. Hieronder meer over het kaartje rechts.  (foto: Tom Oosthout)
Kavelruilcoördinator Gerald Willemsen met een plattegrond van de Maasheggen. Hieronder meer over het kaartje rechts. (foto: Tom Oosthout)

Grond ruilen voor natuur en boeren

Het Maasheggengebied inrichten als een langgerekt natuurgebied langs de Maas tussen de Kraaijenbergse Plassen en Maashees is een utopie. Wel zijn eind 2016 zes deelgebieden aangewezen waar de natuur voorrang krijgt, waar de (nieuwe) heggen nadrukkelijk aanwezig zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, dienen landbouwgronden in natuur te veranderen en andersom. Gerald Willemsen is coördinator van het grootschalige kavelruilproject waar zo'n 300 hectare (vergelijkbaar met 600 voetbalvelden) landbouwgrond mee is gemoeid.

door Henk Baltussen

De Langenbomer, eigenaar van adviesbureau Areal voor projecten in het buitengebied, is anderhalf jaar terug op verzoek van Staatsbosbeheer, provincie, Groen Ontwikkelfonds Brabant en de gemeenten Cuijk en Boxmeer gestart met het bezoeken van boeren die in het Maasheggengebied landbouwgrond bezitten en bewerken. Onlangs is de eerste grondruil bekrachtigd. Een agrariër uit Rijkevoort leverde achter Beugen 5,5 hectare in en kreeg daarvoor grond terug tussen Rijkevoort en Haps. De 5,5 hectare is nu eigendom van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) . Er worden onder meer nieuwe heggen geplant. De gronden zijn gelegen in het Cultuurhistiorisch Monument Boxmeer, een van de zes aangewezen gebieden voor natuurontwikkeling.

"Het klinkt misschien wat weinig, die 5,5 hectare", zegt Gerald Willemsen, gezeten op een bankje in de Maasheggen langs de Maas in de buurt van de Sambeekse sluis. "Maar je moet goed bedenken hoeveel partijen hierbij zijn betrokken. We hebben inmiddels heel veel Maasheggen-boeren gesproken. Ik heb nu in kaart wat ze in de toekomst met hun bedrijf willen, wat met de grond en wat hun verdere plannen zijn. Dan kun je echt aan de slag met ruilen. Het zal niet lang duren voor de volgende ruilingen bekend worden." Willemsen vouwt een gedetailleerde plattegrond open van de Maasheggen waarop alle percelen zichtbaar zijn. Het is een lappendeken van kleurtjes, stippen en gearceerde gebieden. Voor de leek is er geen touw aan vast te knopen, voor Willemsen is de kaart gesneden koek. "Iedereen op deze kaart heeft zijn eigen belang. Maar er is ook een maatschappelijk belang. Die moeten bij elkaar uitkomen. Uiteindelijk moet de uitkomst een win-winsituatie zijn."

Ook natuurinstanties beheren veel gronden in de Maasheggenregio, alsmede gemeenten en het waterschap. Zij hebben zich verenigd in de stuurgroep Noordelijke Maasvallei, samen met Rijkswaterstaat, VNC, Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SlaBox) en ZLTO (boeren). "Dat er geen contact met boeren mogelijk was, dat ze alleen het eigenbelang voor ogen hadden, ligt achter ons. De gesprekken met ze zijn prettig en prima. Ik ben nergens het erf af gejaagd. Hahaha." Willemsen geeft aan dat het hebben van ruilgrond belangrijk is. "De provincie en gemeenten stellen deze beschikbaar. Het zijn er nog niet genoeg en ze liggen niet altijd op de juiste plek. Het is en blijft een hele puzzel."

Meer berichten