Foto: Bert Panhuizen

Peter Grotens nieuwe koning van gilde in Linden

Het traditionele jaarlijkse koningsschieten bij het gilde van Linden vond plaats op zaterdag 2 juni. De gildebroeders verzamelden zich onder zomerse omstandigheden in hun clublokaal. De oud-koning van 2017 Wim Martens werd hierna door het gilde in gilde formatie aan zijn woning in de Kerkstraat afgehaald.

Na het bevrijden van de koningsvogel begon de strijd om het koningschap van 2018 bij het Lindense gilde. Echter na een enerverende strijd gelukte het de gildebroeders na ruim 2½ uur schieten niet de vogel tijdig na beneden te halen, men was gedwongen om met de oude koning naar de Gildemis te gaan in de Lambertuskerk van Linden. Gildepriester Rene Aarden ging voor in de traditionele gildemis waar ook nog eens een 6-tal nieuwe gildeleden werden geïnstalleerd tot volwaardig gildebroeder van het Lindense gilde. Vol goede moed trok het gilde na de gildemis weer naar de schietlocatie om de vogel uiteindelijk neer te halen, de gildemaaltijd moest daardoor wachten tot de koning bekend was. Bij het 378 schot, een nieuw Lindens record, lukte het Peter Grotens de laatste resten van de vogel neer te halen.

Tijdens de gildemaaltijd werd ruime aandacht besteed aan 2 jubilarissen van het gilde. Frans Martens werd als 70-jarig lid van het gilde gehuldigd. Frans heeft door deze jaren heen ook als bestuurslid veel betekend voor het Lindense gilde. Martien Bardoel werd als 60-jarig lid van het gilde gehuldigd, waar binnen hij ook al ruim 50 jaar als 1ste gildmeester functioneerde.

Meer berichten