Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de maaiwerkzaamheden op de dijken langs de Maas. (foto: persfoto)
Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de maaiwerkzaamheden op de dijken langs de Maas. (foto: persfoto) (Foto: )

Maaien van de dijken langs de Maas

Twee keer per jaar, tussen juni en oktober, maait waterschap Aa en Maas de begroeiing van de dijken die het waterschap onderhoudt. Veel van deze dijken liggen langs de Maas. De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van half augustus tot begin oktober.

door onze redactie

Reden is de waterveiligheid: een goede dijkbekleding beschermt de dijk en de wortels houden de grond stevig bij elkaar. Ook worden kale plekken en andere beschadigingen die hersteld moeten worden door het maaien zichtbaar. Afwisseling van planten zorgt voor een goede doorworteling. Als er geen onderhoud van de dijk plaatsvindt, krijgen plantsoorten als berenklauw, ridderzuring, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand. Zij verdringen andere planten waardoor de dijk minder sterk wordt; de erosiebestendigheid vermindert. Erosie is het afslijten van de dijk door wind en water. Op de dijken is een goede erosiebestendige grasmat belangrijk.

Het maaien gebeurt meestal machinaal door een aannemer die het waterschap hiervoor inhuurt. Het maaisel wordt afgevoerd zodat de grasmat niet verstikt en er geen onkruidsoorten verschijnen die andere plantensoorten verdringen. Op delen van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke maaimachine.

Het waterschap maait voor een stevige dijk die bescherming biedt tegen het water. Door niet te vaak te maaien, kunnen planten hun energie stoppen in wortelvorming in plaats van bladvorming en dat is goed voor een stevige dijk. Daarnaast wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. Het waterschap houdt zich aan de Natuurbeschermingswet (voorheen Flora- en faunawet).

Op plekken waar beschermde planten groeien, wordt de maai/beweidingsperiode aangepast. Bloeiende planten trekken vlinders en insecten aan en te vroeg maaien heeft direct een negatieve invloed op hun voortbestaan.

Meer berichten