Sacha Lukassen (links) en Henk Ermers van Pantein. (foto: eigen foto)
Sacha Lukassen (links) en Henk Ermers van Pantein. (foto: eigen foto) (Foto: )

Helpt u mee om Cuijk dementievriendelijk te maken?

De gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert werken samen met burgers en diverse zorg- en welzijnsorganisaties eraan om dementievriendelijke gemeenten te worden.

In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving blijven deelnemen. Het voorkomt dat zij in een sociaal isolement terecht komen. Dit vraagt om een omgeving die de mens met dementie erkent en aanvaardt en waarin vooroordelen en taboes worden doorbroken. Werkgroepen gaan plannen uitwerken, activiteiten organiseren en voorlichting geven. Ook inwoners van de gemeenten Cuijk, Mill en Sint Hubert kunnen actief een steentje bijdragen om hun gemeente dementievriendelijk te maken.

Helpt u mee?
Wilt u meedenken om uw gemeente dementievriendelijk te maken? Of een activiteit organiseren of voorlichting geven? Of als ambassadeur binnen bijvoorbeeld uw sportclub het thema dementie op de kaart zetten? Sluit u dan aan bij de werkgroep, die aan de slag gaat met de volgende drie ambities: taboe doorbreken, veilig thuis en integratie: mensen met dementie tellen mee. Voor meer informatie of aanmelding voor een van bovenstaande activiteiten of de werkgroep, kunt u contact opnemen met Sacha Lukassen (s.lukassen@pantein.nl) of Henk Ermers (h.ermers@pantein.nl). Zij zijn coördinatoren informele zorg van Pantein. De weg naar een dementievriendelijke gemeenschap bestaat overwegend uit korte acties, waardoor de tijdsinvestering kort en krachtig zal zijn.

Waarom is een dementievriendelijke gemeente belangrijk?
Het aantal mensen met de ziekte dementie stijgt. We worden allemaal ouder en de verwachting is dat er in 2020 ongeveer 45.000 burgers in Brabant met dementie zijn. Nu woont 70% nog thuis en in de toekomst wijzen berekeningen op maar liefst een percentage van 80%. Bijna iedereen zal in zijn omgeving te maken krijgen met iemand met dementie. Hoe herken je signalen van dementie? Hoe kun je iemand helpen die de weg kwijt is? Wat moet je doen en wat juist niet? Vragen die steeds meer voor zullen komen in onze samenleving.

Wat is dementie?
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Meer berichten