Foto:

Kennismaken met nieuw college

Onlangs heeft het kersverse Cuijkse college voor het eerst vergaderd. Er staat het nieuwe college van burgemeester en wethouders heel wat te doen. En dat terwijl ze slechts met drie wethouders aan de slag gaan.

door Ingrid Janshen-Artz

Burgemeester Wim Hillenaar noemt het nieuwe college een mooi team. "Het zijn drie generaties", zegt hij. Nee, hij heeft het niet over leeftijden, maar over politieke generaties. Want Gerard Stoffels is al acht jaar wethouder, Maarten Jilisen staat vier jaar aan het roer en Joost Hendriks is, ondanks veel politieke en ambtelijke ervaring, de nieuwkomer van dit college.

Jilisen is wethouder voor de grootste partij, Liberaal Land van Cuijk. Volgens hem komt de beslissing voor 'maar' drie wethouders niet uit de lucht vallen. "We hebben daar zorgvuldig naar gekeken en ingedeeld volgens het coalitieprogramma." Daarin staan vier domeinen. Voor Jilisen is het Omgevingsdomein: bouwen en wonen en economische ontwikkelingen. Hij licht er een onderwerp uit: "Bouwen in de kernen. We willen echt variëteit daar. Het heeft ook te maken met leefbaarheid. We willen middelen, mogelijkheden en mensen vinden die daarin samen een stap kunnen zetten." Andere taken zijn onder meer financiën, sport en projecten als het Homburgterrein.

Wethouder Stoffels van Algemeen Belang Cuijk gaat zich richten op het Fysiek domein. Dat zijn de openbare werken, beheer en onderhoud, milieu en duurzaamheid. "Mijn portefeuille is niet veel veranderd, alleen heeft het duurzaamheidsplan een veel zwaardere stempel gekregen." De Snelfietsroute zit ook bij hem, iets waar hij naar uitkijkt. "Het is een mooi project." Over de samenwerking binnen het college twijfelt hij geen moment. "Dat zal goed gaan, maar de druk neemt wel toe."

Hendriks is de nieuwe CDA-wethouder, opvolger van Jos Nielen. Zijn portefeuille is het Sociaal domein. Daar is hij blij mee. "We staan voor een opgave. Niet eens omdat de kosten oplopen, maar vooral omdat we zorg en ondersteuning flexibeler, dichterbij en sneller inzetbaar willen hebben." Een concreet plan is het realiseren van één loket voor sociale voorzieningen. Daarnaast zet hij de aanval in op armoede en heeft hij Cultuur onder zijn hoede.

Het vierde domein is het Bestuurlijk domein en dat is voor burgemeester Hillenaar. Deze taken vervult hij altijd al, maar er is wel een nieuw onderdeel aan toegevoegd: burgerparticipatie. "De coördinatie daarvan zien we als een soort verlengde van de communicatietaak die al bij mij ligt." Over de taakverdeling zegt hij: "Drie wethouders is harder werken. Maar ik denk dat het met goede inzet en actieve ondersteuning moet kunnen. Ik heb er zin in."

Meer berichten