Logo cuijksweekblad.nl


Henk Geene uit Wanroij schreef ook een boek over ouderen, zorg en welzijn. (foto: Tom Oosthout)
Henk Geene uit Wanroij schreef ook een boek over ouderen, zorg en welzijn. (foto: Tom Oosthout)

'Graag op de huidige plek blijven'

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek onder ouderen naar wonen, zorg en welzijn welke in het najaar van 2017 in de gemeente Cuijk is uitgevoerd: graag blijven wonen in hun eigen dorp of wijk. Projectleider Henk Geene was er heel duidelijk in: "We zijn alleen vergeten de sociale infrastructuur daarvoor op te bouwen. We moeten snel aan de slag."

door Jos Janssen

In het bijzijn van vele mensen uit de zorg- en welzijnswereld werd het rapport 'Bundeling van krachten, vanuit positieve gedachten' gepresenteerd. De Stichting Welzijn Ouderen Cuijk en de KBO's hadden meegewerkt aan het rapport. Geene: "Er zijn in de gemeente Cuijk zes bijeenkomsten geweest. Daar waren 350 bezoekers. De projectgroep had twee doelen: te weten te komen wat de oudere nu zelf vindt van het wonen, zorg en we wilden een dynamiek creëren waar ouderen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het zijn geslaagde bijeenkomsten geweest. Er kwamen 2500 reacties. De belangrijkste conclusies zijn dat ouderen graag willen wonen op de huidige plek, er behoefte is aan kleinschalige woonvormen, haal echtparen niet uit elkaar en men wil een ontmoetingspunt op korte afstand. Wat ons wel een beetje zorgen baart is dat ouderen te laat over hun toekomst nadenken en een gebrek aan kennis hebben over ouderenzorg. Frappant was het wel dat er geen reacties waren met het woordje eenzaamheid er op." Met een dertigtal ouderen wordt het rapport vertaald naar de praktijk. Geene: "In Linden is men bezig met een digitale huiskamer voor ouderen. Ook gaat men een paar appartementen bouwen zodat ouderen bij elkaar kunnen wonen. De maatschappij neemt de functie van het verpleeghuis over. Maar dan zullen verpleeghuismedewerkers met hun kennis en kunde de wijk en het dorp in moeten." Het rapport werd overhandigd aan de gemeente Cuijk in de persoon van wethouder Jos Nielen, de woningcorporatie Mooiland, Pantein, welzijnsorganisatie Sociom en vertegenwoordigers van de zorgverzekeringen CZ en VGZ. Geene: "We moeten meer verbindingen zoeken tussen thuiszorg, ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg. Een cultuuromslag maken naar de thuissituaties." De vertegenwoordiger van Pantein sprong op dit actiepunt in: "We starten na de zomer met een geïntegreerde opleiding verpleeghuis- en thuiszorgopleiding. Want daar zit echt wel verschil in." Mooiland geeft aandacht aan meer sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. "Woningen waar een mix van ouderen en jongeren komen te wonen. Dat heeft een sociale meerwaarde." Wethouder Nielen: " Een bundeling van krachten leidt tot meer. We nemen dit rapport op in ons ouderenbeleid."

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox