Logo cuijksweekblad.nl


De twee folders die Pantein uitgeeft voor de oudere bewoners van het land van Cuijk. (foto: eigen foto)
De twee folders die Pantein uitgeeft voor de oudere bewoners van het land van Cuijk. (foto: eigen foto)

VPT: Volledig pakket thuis van Pantein door Lidwien Buné

Bij het ouder worden komen gebreken. Vroeger ging men naar het bejaardenhuis. Tegenwoordig stelt men de stap naar het verzorgingshuis zo lang mogelijk uit. Zolang het kan blijft de oudere thuis wonen. Echter door gebreken kan de oudere minder flexibel in de maatschappij komen te staan. Maar, de oudere staat er niet alleen voor.

Zorgcentra Pantein biedt het Volledig Pakket Thuis (VPT) aan aan diegenen die daar behoefte aan hebben: "Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving." Een combinatie van zelfstandig wonen en het zorgaanbod van een zorgcentrum.

Voor wie is het VPT bestemd? Mensen met een verwijzing voor wonen in een zorgcentrum kunnen hiervan gebruik maken. Het VPT omvat geplande en ongeplande zorg en begeleiding zoals die in een zorgcentrum wordt geboden, maar dan in de eigen woning. Via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan men een indicatie voor zorg met verblijf aanvragen. Daarin staat hoeveel hulp men nodig heeft en hoeveel zorg men vanuit wet- en regelgeving krijgt. Op die uren baseert het CIZ het budget, dat voor uw zorg en ondersteuning beschikbaar is. Men kan er ook voor kiezen om bepaalde zaken door de mantelzorger te laten verzorgen. De afspraken die worden gemaakt worden in een zorgleefplan vastgelegd welke minimaal een keer per jaar wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. In het VPT zitten verschillende diensten: verpleging en verzorging (24 uur per dag), maaltijden, huishoudelijke hulp, wasverzorging, personenalarmering, activiteiten, wonen, medische zorg. Aan het VPT is, net als in een zorginstelling, een eigen bijdrage verbonden. Daarnaast kan men via 'Pantein Extra' meer diensten aanvragen zoals boodschappenservice, pedicure of kapper. Wat de eigen huisarts, tandarts, apotheek, zorgverzekeraar of huurtoeslag betreft verandert er niets omdat de oudere op zijn huidige adres blijft wonen en zelf verantwoordelijk blijft. Een extra service van Pantein is het Modulair Pakket Thuis (MPT). In dit pakket zit naast verpleging en huishoudelijke hulp ook verzorging, begeleiding, wlz-behandeling, logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers. Men is vrij om deze zorg door een zorgaanbieder te laten leveren of zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Om het verblijf in de eigen omgeving aangenaam te houden biedt Pantein begeleiding aan: dat kan dagbesteding in groepsverband zijn of individuele begeleiding thuis. De eigen huisarts kan een behandelteam inschakelen. Deze bestaat vaak uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. Meer informatie over de pakketten? Neem contact op met Pantein via 0900 - 8803.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox