Logo cuijksweekblad.nl


Er is begonnen met de aanleg van de heggen en houtwallen.
Er is begonnen met de aanleg van de heggen en houtwallen.

Start aanleg natuurcompensatie

De eerste planten zitten in de grond. De werkgroep van Agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei heeft een begin gemaakt met de aanleg van heggen en houtwallen rondom de onlangs geopende Randweg Haps. ANV-Raamvallei is in opdracht van Provincie Noord-Brabant en gemeente Cuijk druk bezig met de invulling van de natuurcompensatie voor de randweg bij Haps.

De opgave is dik vijf kilometer heg. Al die nieuwe natuur- en landschapselementen compenseren de natuur die moest wijken voor de randweg. Deelnemende grondeigenaren nemen samen de compensatieopgave op zich en ontvangen daarvoor een vergoeding. Zo zijn de bewoners rondom de randweg zelf aan zet hun buitengebied in te richten. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

De nieuwe Randweg doorsnijdt het gebied tussen de Oeffeltseweg en de Lokkantseweg, dwars door het Duits Lijntje. ANV-Raamvallei zet zijn tanden in het realiseren van dik vijf kilometer aan heggen en houtwallen in het landschap rondom de nieuwe randweg. De aanplant vindt plaats op grond van boeren en particulieren rondom de nieuwe weg. Samen met de grondeigenaren is gezocht naar gronden die voor de landbouw niet of minder aantrekkelijk zijn, zoals overhoekjes, te natte of te droge percelen. Grondeigenaren planten die nieuwe heggen en houtwallen en ontvangen 25 jaar lang een ruime vergoeding voor aanleg, beheer en het beschikbaar stellen van de ondergrond.

Met heggen, houtwallen en fruitgaarden wordt het landschap rondom de nieuwe weg aantrekkelijker voor mens en dier.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox