Het centrum van Cuijks is in de loop der jaren flink veranderd. (foto: FAD Cuijk)
Het centrum van Cuijks is in de loop der jaren flink veranderd. (foto: FAD Cuijk)

'Toon ambitie voor sociale huur'

Fractievoorzitter Bregje van Lieshout van de SP beet fel van zich af tijdens de behandeling van de kaders herontwikkeling Grotestraat-Zuid: "Wij willen dat de gemeente Cuijk meer ambitie toont voor sociale huur op deze locaties. Nu staan er slechts tien woningen ingepland, dat moet zeker het dubbele worden."

Een amendement ingediend samen met de PvdA haalde het niet. Veel andere partijen o.a. CDA, PLC, D'66 waren het met de opstelling van de SP roerend eens maar men wilde de woonvisie van de gemeente afwachten welke nog voor de zomervakantie wordt behandeld. Wethouder Poel: "Daar kunnen we nog sturen." Of het er meer dan tien worden is nog maar de vraag. Wethouder Nielen van financiën liet de raad weten: "Wij hebben nogal wat risico's genomen met de aankoop, de sloop, de archeologie in de grond en het bouwrijp opleveren van de locaties Nutricia en Merlet. Richting bestemmingsplan eind van dit jaar kunnen we zaken beter overzien." In de kaders komen voor deze twee locaties 150 woningen: 40 rijwoningen (waarvan 10 sociale huur), 80 twee onder een kappers, 10 appartementen en circa 20 grondgebonden woningen. De kaders betekende nog geen concrete planuitwerking. Sommige fracties wilde toch maar van tevoren het college waarschuwen voor zaken die pas later een definitief besluit vergen. Joost Hendriks (CDA): "De duurzaamheidseisen mogen van ons best veel hoger gesteld worden. Energieneutraal en gasloos. En neem in de plannen het neerhalen van de reclamemast ook meteen mee. Dat komt de skyline van Cuijk ten goede." Ook de exclusiviteit van de woningbouwer Van Wanrooij zorgde voor enige commotie. Wethouder Nielen: "Zij hebben ons geholpen bij dit plan. Daarom gaan we met hen als eerste rond de tafel zitten. Er is geen deal." De financiële zorgen van de raad over de totale kosten zijn nog zeker niet van tafel. Liberaal LvC fractievoorzitter Liesbeth van Heeswijk diende samen met de SP een amendement in voor onderzoek naar vernieuwende woonvormen: "Het is ons nu nog veel te traditioneel." Het amendement kreeg alleen steun van D'66 en haalde het niet. Ook over het behoud van de gevel Nutricia was verdeeldheid. Henk Siroen (PLC'93): "Het is geen mooi uiterlijk meer. Mag van ons achterwege blijven." ABC daarentegen wil de gevel behouden indien het niet te duur wordt. De winkellocatie bij Jan Linders blijft nog buiten de eerste plannen omdat dit geen gemeentelijke eigendom is. Wethouder Nielen: "We blijven in gesprek. Wellicht liggen er kansen voor appartementen en in de plint een supermarkt." De woningbouw staat gepland tussen 2020 en 2026.

Meer berichten
Shopbox