Algemeen Belang Cuijk met leden uit alle wijken en kerkdorpen. (foto: eigen foto)
Algemeen Belang Cuijk met leden uit alle wijken en kerkdorpen. (foto: eigen foto)

Algemeen Belang Cuijk: Lokaal Sterk

Het Cuijks Weekblad telt af naar de verkiezingen van 21 maart. Tot die tijd komt iedere partij aan het woord in deze krant. In de eerste aflevering Algemeen Belang Cuijk (ABS).

Cuijk - ABC is een lokale politieke partij, met een actieve achterban, afkomstig uit alle lagen van de bevolking en uit alle wijken en kerkdorpen. Een partij met een open houding, gevoel voor maatwerk en voor het belang van de inwoners. Een partij voor iedereen!

De afgelopen periode hebben wij ons ingezet voor de belangen en maatschappelijke wensen vanuit de wijken en dorpen en onze bijdrage geleverd voor een leefbare gemeente. Een gemeente waarin het prettig wonen en werken is en waarin Cuijk goed scoort als het gaat om het beperken van de financiële lasten voor de inwoners. Met tevredenheid kijken we terug op een collegeperiode waarin er veel is gerealiseerd en voorbereid. Voor de toekomst staan er uitdagingen te wachten waar ABC zich de komende periode sterk voor wil maken en waarover we een eigen visie hebben. Ons verkiezingsprogramma 'Lokaal Sterk' is te zien op abc-cuijk.nl. Onze speerpunten zijn:

1. Geen megafusie Wij zijn geen voorstander van één gemeente Land van Cuijk. Dat zou een gemeente worden van bijna 90.000 inwoners en maar liefst 34 dorpskernen! Een gemeente waarin inwoners zich nauwelijks nog bij betrokken voelen. Waar maatwerk verdwijnt en plaats maakt voor ambtelijke bureaucratie, terwijl de kosten voor de inwoners gaan stijgen.

2. Maatwerk en één-loket Op het sociale vlak wil ABC meer maatwerk en één loket voor hulpvragen van inwoners. Een onderzoek moet aantonen waarom dat tot op heden niet lukt, om vervolgens snel tot invoering te kunnen komen.

3. Woningbouw voor jongeren én ouderen Woningbouw in de kerkdorpen verdient nog steeds bijzondere aandacht. Voor invulling van de woningbehoefte van onze jongeren en ouderen zien wij nieuwe mogelijkheden in erfpacht, woning- en kavelsplitsing, en bouw van sociale huurwoningen in de kerkdorpen.

4. Veilig fietsen Bij een toeristisch-recreatieve gemeente past een goede infrastructuur, waaronder goede fietsverbindingen. Wij willen extra investeren in het onderhoudsniveau, de veiligheid en goede fietsverbindingen.

5. Duurzaam Cuijk Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid voor de komende decennia. Het is overduidelijk dat voor een klimaatbestendig Cuijk we onze ogen niet kunnen sluiten voor duurzaamheidsmaatregelen en nieuwe ontwikkelingen.

De eerste vijf plaatsen van onze Kieslijst zijn Gerard Stoffels (Haps), Helma Pluk (Cuijk), Stephan Müskens (Beers), Ton van Boekel (Haps) en Jean Arts (De Valuwe).

Meer berichten
Shopbox