V.l.n.r. Maartje Roelofs, Rob Gertsen en Willemieke. (foto: persfoto)
V.l.n.r. Maartje Roelofs, Rob Gertsen en Willemieke. (foto: persfoto)

VVD wil topsport naar Homburg

De VVD Cuijk wil in de nabije toekomst een topsportaccommodatie op het Homburg-terrein in Cuijk. Het plan omhelst sportvelden plus een topsporthal en een nieuw zwembad dat voldoet aan alle wensen. "Een gemeente als Cuijk verdient een topsportaccommodatie. Bijna alle verenigingen moeten het helaas nu doen met faciliteiten die weinig tot de verbeelding spreken. Het Homburg-terrein is de ideale locatie voor zo'n complex", verzekert VVD-raadslid Rob Gertsen.

Door Jos Janssen

CUIJK - "Op het gebied van sport heeft de huidige coalitie de afgelopen vier jaar in geen enkel opzicht durf getoond en de sportclubs zelfs meermaals moeten teleurstellen", blikt Gertsen terug. "Met als trieste voorbeelden de problemen rondom de privatisering van De Kwel, het debacle met het kunstgrasveld van JVC en de bezuinigingen op de buitensportaccommodaties die mede door ons toedoen zijn teruggedraaid. "

"Wij vinden als VVD juist dat sportverenigingen de gemeente moeten kunnen zien als een betrouwbare. Een gemeente ook, die zeker qua sportbeleid meer lef mag tonen. Die ambitie hebben wij wel en daarom komen we met dit plan."

De VVD heeft al een plan (op schaal) laten maken dat een beeld schetst van hoe de huidige zandvlakte nabij het NS-station ingevuld kan worden met (kunst)grasvelden voor voetbal, hockey en honkbal alsook met een topsporthal en nieuw zwembad dat voldoet aan alle eisen van NOC-NSF.

50-meterbad
"Het complex krijgt een gezamenlijke horecavoorziening en is bedoeld voor de huidige verenigingen aan de Groenendijkse Kampen. De sporthal is voor de binnensportverenigingen die uitgekeken zijn op De Kwel. Het zwembad krijgt een gecertificeerd vijftigmeterbad en een buitenbad. Maar het plan schept ook mogelijkheden voor het onderwijs met het treinstation naast de deur en het sluit aan op de sociale structuurvisie en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van vitaliteit, preventie en gezonde voeding. Ook lost het in één klap de leegstand van het Homburg-terrein op en brengt het nieuwe levendigheid op het industrieterrein."

Opbrengst Groenendijkse Kampen
De kosten voor dit ambitieuze plan kunnen volgens Gertsen gemakkelijk worden gedragen door de opbrengsten die de verkoop van de gronden aan de Groenendijkse Kampen opleveren.

"Kijk naar de populariteit van de Cuijkse Cantheelen, waar het woongenot enorm groot is. Projectontwikkelaars zullen naar verwachting veel interesse in de gronden hebben, want mensen willen graag dichtbij de Maas wonen. We beseffen dat zo'n sportaccommodatie niet binnen twee jaar zal zijn gerealiseerd, maar we streven ernaar dat de plannen de komende raadsperiode groen licht zullen krijgen. Als het aan de VVD ligt, moet dat zeker lukken."

Meer berichten