Wethouder Gerard Stoffels was samen met gedeputeerde Christophe van der Maat en diverse kinderen aanwezig bij de officiële opening.(foto: Tom Oosthout)
Wethouder Gerard Stoffels was samen met gedeputeerde Christophe van der Maat en diverse kinderen aanwezig bij de officiële opening.(foto: Tom Oosthout)

Randweg biedt kansen dorpshart

"Voor U staat een gelukkige wethouder die de inwoners van Haps kan feliciteren met de nieuwe randweg. Het is feest vandaag. Een historische dag. Deze randweg biedt heel veel kansen voor een mooi nieuw dorpshart van Haps." Met deze woorden opende wethouder Gerard Stoffels van de gemeente Cuijk de nieuwe randweg.

 "Veel onderzoeken en vergaderingen gingen aan deze opening vooraf. Ik realiseer me heel goed dat we niet iedereen het naar de zin hebben kunnen maken. Het collectieve belang hebben we laten prevaleren boven het individuele belang. De Kerkstraat dwars door het dorp werd een onhoudbare situatie. De leefbaarheid van Haps werd aangetast. Door toenemend verkeer kwamen daar 13.000 voertuigen , waarvan 2500 vrachtwagens, per dag. Een weg waar horeca, woningen, de kerk en een school aanligt. De komst van het Regionale Bedrijvenpark Laarakker heeft de aanleg versneld. Geen RBL zonder randweg. Haps is op de toekomst voorbereid." De weg om Haps is vier kilometer lang en heeft 16,5 miljoen gekost. Waarvan de gemeente Cuijk 2,8 miljoen heeft betaald en het grootste deel door de provincie.

Samen met gedeputeerde Christophe van der Maat coachte Stoffels ieder een groep kinderen op de Zoetmeerweg vanaf dorpszijde richting de nieuwe weg. Van der Maat: "Om symbolisch het stokje over te geven van een verbinding tussen de oude situatie en de nieuwe. De Kerkstraat krijgt nu ook schonere lucht. We werken nog aan de vermindering van de geluidsoverlast van de randweg. Iedereen van harte gefeliciteerd die aan dit resultaat heeft meegewerkt. Ik rijd straks vrolijk over de nieuwe weg naar huis" Veel inwoners van Haps waren getuige van deze officiële opening. Ook de voorzitter van de dorpsraad René Janssen: "De drukke weg door ons dorp gaf flinke leefbaarheidsproblemen. Er is nu voor ons Hapsenaren een schone uitdaging gecreëerd om samen met de gemeente daar invulling aan te geven. Eind februari, begin maart komen we weer bij elkaar met de klankbordgroep, bewoners en het bureau wat ons begeleidt. We gaan binnenkort ook weer het verkeer meten. We willen naar ongeveer drieduizend voertuigen per dag."

Dat klinkt ook voor de schooldirecteur van basisschool de Bongerd Linda van Summeren als muziek in de oren. Zij is ook heel erg blij met de realisatie van de randweg: "De verkeersveiligheid is enorm toegenomen. Mij is vooral de grote saamhorigheid opgevallen hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Ik ben pas anderhalf jaar directeur maar ik heb al vele goede dingen gehoord. De toekomst van onze school in de niet meer zo drukke Kerkstraat zie ik met blijheid tegemoet."

Meer berichten