De posters van het project over verkeersveiligheid (Foto: Jos Janssen).
De posters van het project over verkeersveiligheid (Foto: Jos Janssen).

Veilig fietsen van thuis naar school

Nu het Merletcollege op de locatie Katwijkseweg een aantal maanden draait, is er wederom door scholieren een onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid. Met name de ervaringen die opgedaan zijn op de fietsroutes van thuis naar deze nieuwe school.

In aanwezigheid van de wijkraad Centrum en de gemeente Cuijk werden de resultaten gepresenteerd. Rianne Heuts verkeerskundige bij de gemeente Cuijk bekeek de presentaties van de leerlingen: "Er is natuurlijk wel een klein budget voor aanpassingen, maar niet voor bijvoorbeeld een nieuwe rotonde of stoplichten. Een verkeersbord, haaientanden of kleur op het asfalt is mogelijk. De leerlingen moeten wel beseffen dat een verkeersaanpassing via een verkeersbesluit gaat. Dit kan lange tijd duren. We hebben wel de fietsroutes van de leerlingen zelf in beeld, maar soms is het ook verrassend hoe ze voor een onlogische fietsroute kiezen."

De tweede klassers havo/vwo deden in ieder geval hun uiterste best om een goed punt er uit te slepen voor hun presentaties. Docent Bart van Dijk: "Kijk vooral naar hoe ze verbaal zijn, non-verbaal, opbouw presentatie en hoe de posters en flyers er uitzien die ze gemaakt hebben. We zijn hier op school om te leren. Om het de volgende keer nog beter te doen."

Uit de prestaties kwam een tweedeling tussen gedragsmatige en fysieke maatregelen voor de fietsroutes van en naar school. "Houd je zelf aan de verkeersregels, ga niet appen op de fiets, steek je hand uit, doe je licht aan en fiets niet met z'n drieën naast elkaar." Dit werd ondersteund met posters waarop met dikke letters te lezen was: 'Let op de baan, anders fiets je ergens tegenaan' of 'Houd je aan de regels, anders val je op de tegels'."

Knelpunten in het straatbeeld waren er nog genoeg waarbij de leerlingen het vooral vanuit hun oogpunt als fietsers zagen: "Waarom hebben de fietsers op de rotonde bij de Peugeotgarage geen voorrang? De uitrit van Castella naar het Vorstendom is levensgevaarlijk. Auto's komen hard aanrijden tussen twee huizen. De kruising St. Annastraat en Wilhelminastraat. Daar staat iedereen op elkaar te wachten." Het viaduct naar de Maaskade werd door een groepje besproken. "Als je daar de binnenbocht neemt vanuit de Maasstraat is het kassa. Kan er geen hekje in het midden van de weg zodat je een ruime bocht moet nemen?" Er was ook nog een probleem dicht bij school rond het parkeerterrein van SIOL. "Bij slecht weer is het een chaos met auto's van ouders die hun kinderen naar school brengen. Bijna tot in de school wordt de auto gereden onder het mom: mijn kind mag niet nat worden", grapte docent van Dijk.

Meer berichten