Logo cuijksweekblad.nl


Herontwikkeling gebied Grotestraat-Zuid

Door de verhuizing van het Merletcollege van de Grotestraat naar de Groenendijkse Kampen en de verplaatsing van Nutricia naar bedrijventerrein Laarakker is visievorming en herontwikkeling met betrekking tot het gebied Grotestraat-Zuid nodig.

Beide locaties zijn eigendom van de gemeente Cuijk. Het college van B en W heeft bureau SVP opdracht gegeven om een gebiedsvisie op te stellen voor de Grotestraat-Zuid, bestaande uit de locaties Nutricia, Van Schaijk en het Merletcollege. De zogenaamde groep 'Fest' (die zich inspant voor mogelijk behoud van een deel van het huidige Nutriciapand) en eigenaar Van Schaijk worden voor gesprekken uitgenodigd. In januari 2018 worden tijdens een informatiebijeenkomst ook omwonenden en de gemeenteraad uitgenodigd om te praten over de mogelijke uitgangspunten van de herontwikkeling.

Vervolgens zal het college van B en W onder meer een concept uitgangspuntenkader inclusief een schetsmatige visualisatie op hoofdlijnen ter behandeling voorleggen aan de gemeenteraad. Dat wordt een zogenaamde concept gebiedsvisie.

Meer berichten

Shopbox