Logo cuijksweekblad.nl


Vervuilde grond op oude gemeentewerf in Haps

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Haps is vervuilde grond aangetroffen. De locatie is in beeld voor woningbouw. De toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever van dit CPO-project.

Progressief Leefbaar Cuijk (PLC) vraagt zich af hoe het mogelijk is dat er na dertig jaar nog steeds geen schone grondverklaring is voor dit terrein. Want de gemeente heeft destijds de bodem al gesaneerd. 'Wat is er toen misgegaan', wil PLC weten. Het college reageert dat voor het bestemmingsplan er een nieuw bodemonderzoek is uitgevoerd. Dat was nodig omdat de bodeminformatie was verouderd. Tijdens het recente bodemonderzoek kwam aan het licht dat de sanering in het verleden niet goed is uitgevoerd. De gemeente was hiervan niet op de hoogte.

Na het ontdekken van de bodemverontreiniging is meteen actie ondernomen. Het terrein is inmiddels gesaneerd en is nu geschikt voor woningbouw, aldus het college. Het CDA is bezorgd dat de bouw van twaalf woningen mogelijk niet kan doorgaan. Volgens B en W is er geen enkele aanleiding voor afstel. De gemeente start in april 2018 met werkzaamheden op het terrein. De planning is dat in de tweede helft van mei 2018 de locatie bouwrijp kan worden opgeleverd zodat de bouwers aan de slag kunnen. Begin volgend jaar is er eerst nog een overleg met de CPO-bouwers over de stand van zaken en de planning.

Meer berichten

Shopbox